Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh:

“Cần chăm lo cho đoàn viên một cách thiết thực, hiệu quả”

20/01/2020 - 10:30

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh tặng quà cho đoàn viên công đoàn 

 

Trong năm 2019, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy vai trò của mình trong hệ thống chính trị, cùng với chính quyền, tổ chức công đoàn tỉnh tập chung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ, phát động sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.… góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhân dịp Xuân mới 2020, PV Lao động Bình Dương đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh về những dấu ấn của hoạt động công đoàn tỉnh trong năm 2019 và những mục tiêu, phương hướng năm 2020.

Pv:  Xin bà cho biết những kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn mà các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã đạt được trong nắm 2019?
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh:

Trước tiên, thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Dương tôi xin ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn, CNLĐ tỉnh nhà trong năm 2019.
Trong năm vừa qua diễn ra rất nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và tổ chức công đoàn, trong đó có sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/07/2019). Các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hệ thống công đoàn, trong đoàn viên, CNLĐ, tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa như Tháng Công nhân, Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Chuyến xe xuân nghĩa tình”, “Tết sum vầy”… đã góp phần tạo thêm niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn. Công tác tuyên truyền giáo dục đến đoàn viên, công nhân lao động được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, trong năm 2019, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã chủ động và tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính sách liên quan đến người lao động như phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề đóng góp ý kiến dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi; Phối hợp với Viện Công nhân Công đoàn khảo sát ý kiến của người lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi… Qua đó làm cơ sở để tham gia đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng xây dựng chính sách. Những kết quả này đã khẳng định sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, CNVCLĐ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2019. 

PV: Xin bà cho biết các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong thời gian tới?

* Với chủ đề hoạt động của năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Ngoài việc tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền giáo dục, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS… các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn để đáp ứng với yêu cầu tình hình mới. Cụ thể, ngoài việc ra mắt “Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn”, LĐLĐ tỉnh đang xây dựng và thực hiện các đề án thành phần của Đề án tổng thể “Đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn tỉnh Bình Dương trong tình hình mới”, bao gồm các Đề án như: Đề án chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; Đề án thiết lập hệ thống văn phòng đại diện Công đoàn ở các KCN; Đề án đổi mới hình thức, nội dung hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Bình Dương thành Trung tâm tư vấn và hỗ trợ CNLĐ… Qua việc triển khai các đề án, kế hoạch, mô hình thí điểm này nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ một cách kịp thời, thiết thực và hiệu quả hơn.

PV: Bà có thể đánh giá những khó khăn mà hoạt động công đoàn phải đối mặt trong thời gian tới?

*Dự báo tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động sâu sắc đến đời sống người dân, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia. Đây là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặc biệt là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...  sẽ có tác động trực tiếp đến tổ chức Công đoàn. Người lao động có thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; tổ chức và hoạt động của Công đoàn tiệm cận nhiều hơn với các tiêu chuẩn quốc tế; quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp; yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn ngày càng cao. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi và bài học kinh nghiệm đã có, tổ chức Công đoàn cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động.
Những yêu cầu cấp thiết của CNVCLĐ đang đặt ra trách nhiệm với tổ chức công đoàn phải làm sao để công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy, là người bạn đồng hành của CNVCLĐ, để Công đoàn tạo được sức mạnh từ số đông đoàn viên của mình, cán bộ công đoàn có bản lĩnh, kiến thức để bảo vệ quyền lợi của ĐVCĐ và người lao động, qua đó người lao động thấy rõ lợi ích và tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn.

PV: Xin bà cho biết các giải pháp để giải quyết những vấn đề trên

*Mục tiêu đặc biệt quan trọng đặt ra trong thời gian tới đối với các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương là quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, tìm ra những giải pháp, cách làm hiệu quả hơn trong việc tổ chức phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến lao động và Công đoàn. Nghiên cứu các giải pháp hiệu quả để chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, chú trọng lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị mà tổ chức Công đoàn mang lại cho người đoàn viên. Năm 2020 cũng diễn ra sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, do đó các cấp công đoàn cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng, về giai cấp nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động Bình Dương có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có khả năng làm chủ công nghệ và tác phong công nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp. Phong trào thi đua phải phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở; tạo sự đổi mới, và động lực thực sự trong phong trào. Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và người lao động.
Pv: Xin chân thành cảm ơn bà!

Thực hiện: Hoàng Trung

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN