“Kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường”!

18/03/2015 - 04:27

Trong thời gian qua, công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đô thị tiếp tục được UBND tỉnh, Ban chỉ đạo quan tâm, đẩy mạnh. Đa số các cơ sở nằm trong danh sách di dời đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ di dời ra khỏi khu dân cư, đô thị hoặc tự chấm dứt hoạt động, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, theo Sở Tài nguyên và Môi trường, mặc dù được UBND tỉnh tạo điều kiện gia hạn thời gian di dời, đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành và UBND các huyện, thị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn nhưng tiến độ thực hiện di dời của các cơ sở vẫn không đảm bảo thời gian theo quy định. Trong số 32 cơ sở thuộc diện phải di dời ra khỏi khu dân cư, đô thị, đến nay có 23/32 cơ sở đã hoàn thành di dời hoặc tự chấm dứt hoạt động; 1 cơ sở được UBND tỉnh gia hạn thời gian di dời đến năm 2017 do quy mô và vốn đầu tư lớn, không thể hoàn thành di dời trong năm 2015; 3 cơ sở đang triển khai di dời (Công ty TNHH khóa kéo Hoàn Mỹ, Công ty TNHH Đồng Sơn, Công ty TNHH Công nghiệp may mặc Lucretia); 5 cơ sở chưa thực hiện di dời (Công ty TNHH Thương mại bao bì Hồng An, Trại heo 2/9- Công ty TNHH MTV Vifaco, Doanh nghiệp tư nhân Vĩ Đương, Công ty TNHH Công nghiệp xây dựng Hòa Phương, Công ty TNHH sản xuất thương mại Bình Phú). Nguyên nhân các cơ sở này đang thực hiện di dời và chưa di dời do các cơ sở này có quy mô và vốn đầu tư nhỏ nên khó khăn về tài chính, không huy động được nguồn vốn phục vụ cho việc di dời hoặc chuyển đổi ngành nghề, khó đầu tư vào khu, cụm công nghiệp do tốn nhiều chi phí đầu tư, nhu cầu thuê đất với diện tích nhỏ so với yêu cầu của chủ đầu tư. Bên cạnh đó, một số cơ sở có biểu hiện “chây ì”, không xây dựng kế hoạch di dời hoặc có xây dựng nhưng không triển khai, các biện pháp áp dụng chưa đủ chế tài mạnh đối với các cơ sở triển khai thực hiện di dời chậm hoặc chưa triển khai. Kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở di dời thấp hơn nhiều so với dự toán do doanh nghiệp không nộp hồ sơ, hồ sơ không đủ cơ sở pháp lý để được nhận chính sách hỗ trợ của tỉnh. Ngoài ra, các cơ sở này sử dụng ít lao động, làm việc theo thời vụ, hợp đồng lao động không đủ 12 tháng và không tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nên các cơ sở này ngại tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh.
Trước tình hình trên, theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường trong quý I/2015, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 3 cơ sở đang thực hiện di dời, nếu cơ sở nào chưa hoàn thành theo đúng thời gian quy định sẽ tiến hành xử phạt theo tình tiết tăng nặng để cơ sở nhanh chóng hoàn thiện di dời hoặc chấm dứt hoạt động tại địa điểm cũ. Đối với 5 cơ sở chưa thực hiện di dời và đang vẫn còn sản xuất, trong quý I/2015 Sở sẽ phối hợp với các ban, ngành và địa phương tiếp tục kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của Chính phủ với tình tiết tăng nặng, đồng thời áp dụng các hình thức phạt bổ sung là đình chỉ sản xuất và cưỡng chế thi hành theo quy định.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh BD Trần Văn Nam nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết HĐND tỉnh khóa VII đã xác định, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư, đô thị là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015, do đó cơ bản thống nhất với đề xuất, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch Trần Văn Nam đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương tiếp tục rà soát lại 23 cơ sở đã thực hiện di dời để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chuyển đổi công năng sản xuất. Đối với các sơ sở chậm thực hiện di dời, Sở và các huyện, thị tiếp tục giám sát xem dư luận của người dân phản ánh, nếu đang di dời mà vẫn gây ô nhiễm có thể áp dụng hình thức xử phạt theo tình tiết tăng nặng, nếu “chây ì” không thực hiện sẽ áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động, kể cả cơ sở được UBND tỉnh gia hạn thời gian di dời cho đến năm 2017; đồng thời khẳng định, tỉnh không chấp nhận việc các cơ sở này di chuyển đến địa điểm khác trên địa bàn tỉnh nhưng không chuyển đổi công năng sản xuất, vẫn gây ô nhiễm môi trường, do đó, các ngành, các cấp cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ sở di dời đảm bảo không để xảy ra tình trạng trên.   

  Mai Thanh


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN