“Ngày hội gia đình thanh niên công nhân” năm 2014

10/07/2014 - 00:00


Đến với ngày hội, các gia đình phải trải qua 2 phần thi: Thứ nhất là thi nấu một bàn ăn cho 4 người với kinh phí không quá 200.000 đồng và thi tiếng hát thanh niên công nhân, chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, con người, biển đảo Việt Nam…Qua đó đã góp phần trang bị các kỹ năng để các bạn trẻ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đồng thời tạo sự lan tỏa trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tại ngày hội, các bạn đoàn viên, TNCN cũng đã được nghe Giáo sư- Tiến sĩ Vũ Gia Hiền trình bày chuyên đề về kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, tình hình biển Đông và biểu thị lòng yêu nước đúng đắn của thanh niên công nhân.
BAN MAI
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN