“Rạng ngời chân lý” Sân chơi bổ ích dành cho ÐVTN

18/09/2014 - 02:11

Đó là chủ đề cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tỉnh Bình Dương năm 2014 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức.

Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên từ 16- 35 tuổi trong và ngoài tỉnh. Với nội dung liên quan đến các vấn đề như chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức về đất nước và Bình Dương trong hội nhập và phát triển cũng như tuổi trẻ Bình Dương học tập và làm theo lời Bác, lịch sử, văn hóa dân tộc, tìm hiểu về tình hình biển đảo Việt Nam, Luật biển, vận dụng kiến thức các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề thực tiễn...

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, góp phần phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Hội thi bao gồm 2 vòng: vòng thi tuần diễn ra từ 1/9 đến 28/9/2014 (gồm 4 đợt). Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 01 đến ngày 07/10/2014.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN