Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh:

“Tổ chức Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện”

13/02/2019 - 09:01

(LĐBD) - Trong năm 2018, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào sự phát triển của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn (CĐ) cả nước. Trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, Lao động Bình Dương có cuộc trao đổi với bà Trương Thị Bích Hạnh- Đại biểu Quốc hội- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh

Thưa bà, năm 2018 Công đoàn tỉnh Bình Dương đã nỗ lực với nhiều cách làm sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ tịch tâm đắc nhất với kết quả nào?

Bà Trương Thị Bích Hạnh: Trước tiên, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Dương tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), công nhân, viên chức lao động (CN, VC, LĐ) tỉnh Bình Dương trong năm 2018 đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương. Nhân dịp năm mới 2019, cho tôi gửi lời chúc đến tập thể cán bộ, ĐVCĐ, CN, VC, LĐ tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019. 
Năm 2018, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đạt được một số kết quả nổi bật như: Đã chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Dương với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương”. 
Các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho ĐV, NLĐ được tập trung thực hiện, đổi mới với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực như: tích cực tham gia đóng góp, xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến ĐV, NLĐ; triển khai thực hiện quy chế dân chủ và đối thoại tại nơi làm việc; tiến hành thương lượng, ký kết các bản thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Các chương trình “Tết sum vầy”, “Chuyến xe xuân nghĩa tình”, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ”, “Gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với CĐ và CNLĐ”... Các hoạt động của CĐ được duy trì tổ chức ngày càng hiệu quả, sáng tạo đã tác động tích cực đến ĐV, NLĐ, tình hình tai nạn lao động, tranh chấp lao động tập thể giảm so với cùng kỳ năm 2017. Công tác thành lập CĐCS, phát triển ĐV được triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong năm, các cấp CĐ tỉnh đã thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 136,3%, kết nạp ĐV mới đạt 175%. 
LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và được Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “Tổng thể đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương trong tình hình mới”, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Đây là các bước chuẩn bị nhằm xây dựng CĐ tỉnh Bình Dương đáp ứng yêu cầu khi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực.  Việc tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn của CĐ cấp trên đối với CĐ cấp dưới, nắm tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ cơ sở hoạt động ổn định, mọi hoạt động hướng về cơ sở, với mục tiêu vì ĐV, NLĐ đã mang lại hiệu quả cao cho hoạt động của tổ chức CĐ và được đông đảo ĐV, NLĐ hưởng ứng. 
Công tác tuyên truyền giáo dục CNLĐ được chú trọng. Các cấp CĐ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của ĐV, NLĐ và kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền và chủ động các giải pháp tuyên truyền, vận động NLĐ đề cao cảnh giác trước thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động nhằm lôi kéo, kích động CNLĐ tham gia vào các hoạt động diễu hành, biểu tình trái pháp luật... thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội Zalo, Facebook của hệ thống Công đoàn Bình Dương đã phát huy hiệu quả, giúp NLĐ nâng cao ý thức, nhận diện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương ổn định tình hình, đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn tỉnh.


Trong năm 2019, LĐLĐ tỉnh BD có những kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp gì để phát huy hơn nữa nữa kết quả đã đạt được trong năm vừa qua. Bà có thể chia sẻ một số nội dung cơ bản?

Bà Trương Thị Bích Hạnh: Các cấp CĐ cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ, trong đó chú trọng việc chủ động, tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các chính sách có liên quan đến CNVCLĐ và hoạt động CĐ. Tập trung tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của CĐ nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ, trong đó tập trung tuyên truyền về hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cơ hội, thách thức, nhiệm vụ của tổ chức CĐ cũng như sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến đời sống, việc làm của NLĐ. LĐLĐ tỉnh Bình Dương luôn xác định xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ tại DN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. CĐ phải tham gia việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của ĐV và NLĐ để đối thoại, thương lượng với NSDLĐ những nội dung thiết thực, có lợi hơn cho NLĐ về tiền lương, tiền thưởng, việc làm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, bữa ăn ca... góp phần hạn chế các mâu thuẫn, xung đột về lợi ích, các chính sách của DN minh bạch, các cam kết của hai bên đều được thực hiện nghiêm túc, cải thiện điều kiện lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động. Mặt khác, CĐ tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập cho NLĐ, góp phần vào sự phát triển của DN. 

Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Như vậy, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì CPTPP sẽ tạo ra những thánh thức nào trong lĩnh vực lao động và công đoàn, thưa bà?

- Về cơ bản, Hiệp định CPTPP không đưa ra tiêu chuẩn riêng về lao động mà chỉ khẳng định lại các tiêu chuẩn lao động được nêu trong Tuyên bố năm 1998 của ILO về Những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động mà tất cả các nước thành viên CPTPP đều có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và thực thi với tư cách thành viên ILO. Đối với những nội dung liên quan đến xóa bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản, hệ thống pháp luật của Việt Nam đã phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO và cam kết của Hiệp định. Thách thức quan trọng nhất trong lĩnh vực lao động liên quan đến yêu cầu về việc sửa đổi luật pháp, chính sách về quyền thành lập tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp và sự quản lý của Nhà nước để đảm bảo các hoạt động của tổ chức này hoạt động đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với các nguyên tắc của ILO, đồng thời giữ vững ổn định chính trị - xã hội… Đây là các thách thức đồng thời cũng là cơ hội, động lực cho tổ chức CĐ, nhất là các tổ chức CĐCS tại doanh nghiệp đổi mới mạnh mẽ để hoạt động có hiệu quả hơn trong điều kiện mới của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Những thách thức này sẽ được giải quyết chủ yếu thông qua việc xây dựng những quy định chặt chẽ về điều kiện, thủ tục thành lập, quản lý đăng ký hoạt động của tổ chức của NLĐ; chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm...

Vậy CĐ tỉnh Bình Dương có những kế hoạch như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và những vấn đề lớn đặt ra, thưa bà?


Theo tôi, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tổ chức CĐ phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện. Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 xác định: “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên (ĐV) và NLĐ, vì sự ổn định và phát triển bền vững tỉnh Bình Dương”. LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã xây dựng Đề án tổng thể “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động CĐ tỉnh Bình Dương trong tình hình mới”, đã được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt. Trong đó tập trung vào đổi mới nội dung, nhiệm vụ của CĐCS khu vực doanh nghiệp, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở gắn liền với lợi ích của ĐV và NLĐ, phát huy tính chủ động của ĐV, NLĐ trong tổ chức và hoạt động của CĐCS. Tập trung hoạt động của CĐ vào nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích của NLĐ, xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ; Đổi mới phương thức hoạt động của CĐCS. Đổi mới phương thức chỉ đạo của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở sang phương thức vừa chỉ đạo vừa hỗ trợ CĐ cấp dưới, nội dung hoạt động xuất phát từ yêu cầu cấp dưới; Đổi mới cơ cấu tổ chức CĐCS khu vực doanh nghiệp, đa dạng hóa hình thức liên kết tập hợp CĐCS theo ngành nghề và địa bàn. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuẩn hóa và chuyên nghiệp, tập trung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng, tổ phó CĐ tại doanh nghiệp; Thiết lập các thiết chế của CĐ phục vụ trực tiếp ĐV và NLĐ tại những nơi có đông CNLĐ. Đổi mới công tác thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính CĐ công khai, minh bạch; Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức chính trị và ý thức giai cấp đối với cán bộ CĐ, CNLĐ…
 Xin cảm ơn Chủ tịch

Khánh Phong (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN