Ảnh hưởng Covid-19, ngân hàng miễn giảm lãi phải trả từ ngày 23-1 đến 31-3

25/02/2020 - 08:03

Cuối ngày 24-2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng mạnh tay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ảnh hưởng Covid-19, ngân hàng miễn giảm lãi phải trả từ ngày 23-1 đến 31-3 - Ảnh 1.

Khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có khoản vay phải trả từ ngày 23-1 đến 31-3 sẽ được các ngân hàng miễn giảm lãi suất

Theo đó, các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có nợ gốc hoặc lãi đến kỳ hạn phải trả trong khoảng thời gian từ ngày 23-1 đến 31- 3, cho đến khi NHNN ban hành thông tư hướng dẫn về vấn đề này; đồng thời cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất , kinh doanh

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng về mức độ thiệt hại, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Tin - ảnh; Thy Thơ

https://nld.com.vn/kinh-te/anh-huong-covid-19-ngan-hang-mien-giam-lai-phai-tra-tu-ngay-23-1-den-31-3-20200224194452898.htm 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN