Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch LĐLĐ Huyện Bàu Bàng:“Cơ sở chính là nòng cốt của phong trào”

22/05/2015 - 02:53

Nhân dịp Đại hội Công đoàn lần thứ I (2015-2020), phóng viên Lao động Bình Dương đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Thị Kim Phượng (ảnh) Chủ tịch LĐLĐ Huyện Bàu Bàng về tình hình hoạt động của LĐLĐ huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.
PV: Thưa bà, xin bà cho biết mục tiêu hành động, phương hướng chủ yếu của tổ chức công đoàn huyện trong nhiệm kỳ mới (đại hội lần thứ I) công đoàn huyện.
Chủ tịch LĐLĐ Huyện Bàu Bàng Nguyễn Thị Kim Phượng:

Mục tiêu hành động của đại hội lần thứ I (2015-2020) công đoàn huyện là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn Bàu Bàng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế trong thời gian qua (2014-2015). Chúng tôi sẽ đề ra một số giải pháp cụ thể cho từng tháng, từng quý và có kế hoạch chỉ đạo cơ sở thực hiện. Nhiệm kỳ mới trên tinh thần: “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và cán bộ, trọng tâm là CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của tổ chức CĐCS trong việc tham gia giải quyết các vấn đề, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ ở các doanh nghiệp. Xây dựng tổ chức lớn mạnh, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, nhiệm kỳ mới này LĐLĐ huyện sẽ phân công cán bộ tăng cường xuống cơ sở, nhằm mục đích thâm nhập thực tế, trao đổi, tìm hiểu để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, cũng như kịp thời hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt chức năng của mình, tiếp tục đổi mới vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. LĐLĐ huyện Bàu Bàng xác định cơ sở chính là nòng cốt cho mọi hoạt động phong trào, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, nhằm phát huy vai trò sáng tạo, năng động của cán bộ công đoàn.
PV: Xin bà cho biết những hoạt động nổi bật của LĐLĐ huyện Bàu Bàng thời gian qua. Để đạt được những thành quả đó LĐLĐ huyện có gặp những khó khăn gì không, thưa bà?
Chủ tịch LĐLĐ huyện Bàu Bàng Nguyễn Thị Kim Phượng:

Trong thời gian qua, tập thể BCH và mỗi cán bộ LĐLĐ huyện đã vận dụng và phát huy tối đa điều kiện có thể để hoàn thành tốt công việc chuyên môn. Triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động (NLĐ) trong từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Trong đó BCH LĐLĐ huyện Bàu Bàng đã bám sát nghị quyết, mục tiêu đề ra, thường xuyên cập nhật các chủ trương của Đảng, công đoàn cấp trên, tình hình thực tế của huyện để kịp thời xây dựng công tác trong từng thời điểm.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 10.768 CNVCLĐ. Kết nạp được 1.612/1000 ĐVCĐ, thành lập mới được 6 công đoàn cơ sở. Nâng tổng số CĐCS trên toàn huyện là 85 CĐCS với 9.513 ĐVCĐ/ 10.600 CNLĐ…Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS đạt kết quả tốt. Giới thiệu hơn 70 đoàn viên ưu tú tham gia lớp tìm hiểu về Đảng, kết quả đã kết nạp được 55 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Phong trào thi đua yêu nước hoạt động xã hội do LĐLĐ huyện và CĐCS phát động đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.
Tuy nhiên, do tình hình hoạt động công đoàn ở nhiều khối công tác và sản xuất khác nhau, đa số cán bộ CĐCS đều kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, nhất là ở khối ngoài quốc doanh…nên đã phần nào có ảnh hưởng đến những hoạt động.
PV: Bà có thể cho biết những kinh nghiệm và giải pháp mà LĐLĐ huyện Bàu Bàng đã áp dụng và thực hiện để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhằm thu hút đông đảo CĐCS tham gia trong thời gian qua?
Chủ tịch LĐLĐ huyện Bàu Bàng Nguyễn Thị Kim Phượng:

Nhờ xác định rõ mục tiêu hoạt động, lấy cơ sở chính là nòng cốt để phong trào phát triển, ngay từ ngày đầu mới thành lập LĐLĐ huyện đã chủ động triển khai, soạn đầy đủ các quy chế, sau đó chuyển tải đến cơ sở kịp thời hỗ trợ cơ sở. Song song đó tổ chức lên lịch họp theo nhóm ngành nghề để thu hút CĐCS có cùng nhóm ngành tham gia.
Đạt được những kết quả trên, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ huyện ủy và Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh; sự hỗ trợ kịp thời của các ban ngành đoàn thể. Sự đoàn kết thống nhất cao của BCH LĐLĐ huyện và các CĐCS trong việc thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ.
PV: Xin cảm ơn bà, và chúc cho đại hội thành công tốt đẹp!

    LAO ĐỘNG  (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN