Bảo vệ môi trường: kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả

29/07/2015 - 02:53

Bảo vệ môi trường tầm nhìn đến 2020
Chương trình BVMT tỉnh giai đoạn 2015- 2020 cơ bản dựa trên định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 của tỉnh Bình Dương. Theo định hướng, Bình Dương sẽ là một trung tâm thương mại - dịch vụ lớn của cả nước, là đô thị loại 1, trực thuộc Trung ương, là thành phố xanh, sạch, đẹp, nhiều cơ hội làm việc, là nơi sống lý tưởng.
Để đạt được những mục tiêu trên, thì Bình Dương phải thực hiện rất nhiều vấn đề. Trong đó, riêng vấn đề về môi trường là vô cùng quan trọng bởi lý do rất dễ hiểu: Đã là một địa phương phát triển công nghiệp thì tất yếu sẽ có nhiều chất thải rắn, chất thải nước, không khí…rất dễ phát sinh ô nhiễm. Khi đã là thành phố, đô thị thì  chất thải của con người với mật độ dân cư cao cũng là nguy cơ ô nhiễm khó tránh khỏi.
Mong kế hoạch không chỉ là kế hoạch
Tỉnh Bình Dương đã triển khai kế hoạch BVMT2015. Những vấn đề trước mắt mà kế hoạch này đề ra và phải thực hiện trong thời gian ngắn là: Phải xử lý dứt điểm các khu vực bức xúc về ô nhiễm môi trường như kênh Ba Bò, suối Bưng Cù, suối Siệp. Phải hoàn thành việc thực hiện các đề án, dự án; điều tra xử lý liên quan môi trường như ngập lụt, ô nhiễm, các dự án thoát nước, xử lý nước thải đô thị Nam Bình Dương. Tỉnh cũng phải hoàn thành di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đô thị… Kế hoạch BVMT 2015 cũng đã đề ra yêu cầu kiện toàn hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế độc hại, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. Quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Do là tỉnh phát triển chăn nuôi quy mô lớn nên vấn đề ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi và giết mổ cũng rất quan trọng…
Có thể thấy những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường mà Kế hoạch BVMT 2015 đã nêu ra dường như đã nói nhiều lần, nhắc lại nhiều lần. Có thể nêu vài ví dụ như: Giải quyết các bức xúc của người dân về những điểm bị ô nhiễm do sản xuất công nghiệp. Vấn đề di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư... Một cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương nói: Vẫn biết, nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường đã được nói rất nhiều nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm do thực tế là rất khó giải quyết dứt điểm. Việc cứ thỉnh thoảng nơi này nơi kia có doanh nghiệp lén xả thải, gây ô nhiễm môi trường vẫn cứ xảy ra. Nhiều nơi đã xử phạt, đã lập biên bản xử lý nhưng vẫn tái phạm. Hoặc như vấn đề di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, nói thì dễ nhưng thực hiện rất khó do những lý do như: Doanh nghiệp cũng muốn di dời nhưng vốn chưa đủ để xây dựng nhà máy cơ sở mới, trang bị mới trang thiết bị, rồi vấn đề nhân lực, đất…nên việc di dời bị trì hoãn, kéo dài…
Bởi vấn đề bảo vệ môi trường không dễ nên rất nhiều ý kiến mong ngành chức năng phải kiên quyết hơn nữa, phải kiểm tra nhiều hơn…Đặc biệt phải chú trọng kiểm tra những chất gây hại nhiều cho môi trường như việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học. Những việc như nhập khẩu phế liệu, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng….Việc  quan trắc chặt chẽ môi trường, nhất là nước thải của các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có lưu lượng thải lớn cũng rất cần thiết, bởi số liệu quan trắc, và thông tin từ các nguồn tin báo về môi trường sẽ giúp ngành chức năng kịp thời  kiểm tra ngay một số nơi cần thiết.
Việc soạn một bản kế hoạch, chương trình đầy đủ là không khó. Cái khó, cái quan trọng là thực hiện làm sao cho hiệu quả. Người dân tỉnh Bình Dương, những người yêu môi trường tỉnh Bình Dương, những người thật sự mong Bình Dương phát triển giàu mạnh tha thiết mong sao các kế hoạch, chương trình…phải được thực hiện hiệu quả, nghiêm túc, dứt điểm.

Tấn Mân
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN