Bác Hồ - nhà báo lão thành Cách mạng

11/06/2020 - 08:09

Là một chiến sĩ Cách mang, nhà hoạt động chính trị thiên tài, Bác Hồ hiểu biết sâu sắc sức mạnh của báo chí, sử dụng báo chí cho sự nghiệp đấu tranh giái phóng dân tộc, xây dựng phát triển đất nước. Bác đã viết hàng ngàn bài báo các loại, 276 bài thơ chữ Việt và chữ Hán, gần 500 trang truyện và ký, là người sáng lập, tổ chức, điều hành hoạt động hàng chục tờ báo cách mạng.
Cuối năm 1917, tại Pháp, tuy vốn ngôn ngữ chưa đủ để viết báo nhưng Bác đã tự học tiếng Pháp học làm báo, và đã có nhiều tin bài đăng trên báo Pháp. Bài viết của Bác gửi đến hội nghị các nước thắng trận trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, khai mạc ngày 28/6/1919 là bản yêu sách 8 điểm đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam, cũng là bài viết nổi tiếng đầu tiên của Bác được cơ quan ngôn luận Đảng Xã hội Pháp đăng dưới nhan đề Quyền các dân tộc. Năm 1921, Bác cùng một số chính khách thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa và năm 1922, lập ra tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) là cơ quan ngôn luận của Hội, và Bác là biên tập viên chính, phóng viên, nhiếp ảnh viên, tổ chức, quản lý, phát hành và đã viết 38 bài trên báo này. Bác cũng là người trực tiếp chỉ đạo, biên tập, viết nhiều bài chính luận trên Báo Thanh niên- cơ quan ngôn luận của tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Báo Thanh niên số 1 ra ngày 21/6/1925, đến tháng 4/1927 ra đều đặn được 88 số (kỳ) bằng tiếng Việt trên đất Trung Quốc. Tháng 12/1926, Bác lập ra báo Công nông. Tháng 1/1927,  Bác sáng lập Báo Lính kách mệnh (tiền thân của báo Quân đội nhân dân). Giữa năm 1930, tại Hồng Kông, Bác chỉ đạo xuất bản Báo Tranh đấu và tạp chí Đỏ. Trong thời kỳ này, Bác còn viết cho nhiều tờ báo trong nước, và nước ngoài như tờ L’ Humanité (Nhân đạo) của Đảng Cộng sản Pháp, La Vie d’Ouvriers (Đời sống thợ thuyền) của Liên đoàn Lao động Pháp, Mezdunarodnaia Telegramma (Điện tín Quốc tế) của Quốc tế Cộng sản III, Pravda (Sự thật) của Đảng Cộng sản Liên Xô...Tháng 1/1941, Bác Hồ về nước, chỉ đạo thành lập Báo Việt Nam độc lập, và báo Cứu quốc năm 1942.  Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tháng 2/1951, Người chỉ đạo thành lập báo Nhân Dân- cơ quan ngôn luận của Đảng, Báo Nhân Dân đã đăng 1.206 bài viết của Bác (từ số 1 ngày 11/3/1951 đến số 5526 ngày 1/6/1969).

Phạm Nguyễn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN