Ban pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện công tác thu, và sử dụng các loại quỹ ở Phú Giáo

05/10/2015 - 08:56

Trong 8 tháng qua, huyện Phú Giáo đã thực hiện thu được hơn 2,17 tỷ đồng từ các nguồn quỹ theo quy định; tồn từ năm 2014 chuyển sang hơn 1 tỷ đồng. Tổng chi các loại quỹ 8 tháng của năm 2015 hơn 1,66 tỷ đồng. Tồn quỹ đến 31/8/2015 hơn 1,55 tỷ đồng. Việc công khai thu - chi các loại quỹ, phương thức quản lý các loại quỹ được UBND huyện triển khai đúng quy định theo thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính. Theo đó, UBND các xã - thị trấn công khai niêm yết danh sách ở từng khu - ấp; tại bộ phận tiếp dân của xã - thị trấn và trên hệ thống loa truyền thanh. Đối với các nguồn ủng hộ làm đường GTNT đều có sự giám sát của ban giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện. Số tiền thu được từ các loại quỹ được nộp vào ngân sách nhà nước hoặc vào tài khoản tiền gửi của địa phương theo đúng quy định.
Phương thức quản lý các loại quỹ đều được thể hiện rõ ràng, như: Quỹ bảo trì đường bộ biên lai do Chi cục thuế huyện phát, cấp và quyết toán. Quỹ phòng chống thiên tai do Phòng tài chính kế hoạch đặt in ấn, quản lý, cấp phát và quyết toán. Quỹ vì người nghèo do UBMTTQ Việt Nam huyện đặt in quản lý, cấp phát và quyết toán. Thu ủng hộ đóng góp, Quỹ an ninh quốc phòng, quỹ đền ơn đáp nghĩa do xã - thị trấn quản lý và tự in ấn biên lai. Việc in ấn, quản lý biên lai được thực hiện đúng theo quy định của Sở tài chính.
Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Lê Văn Đàn, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác – chi các nguồn quỹ mà huyện Phú Giáo đã thực hiện trong 8 tháng đấu năm. Đồng thời lưu ý, nhắc nhở UBND huyện Phú Giáo việc tổ chức thu và sử dụng các nguồn quỹ phải đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước; cần thực hiện chặt chẽ công tác thu - chi các nguồn quỹ để việc thực hiện thu, chi các nguồn quỹ phát huy giá trị và ý nghĩa, tránh những sự mất công bằng trong việc thực hiện xét hưởng chế độ từ các nguồn thu. Tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng được thụ hưởng tiếp cận các nguồn quỹ đóng góp theo quy định…

HẢI SÂM
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN