Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương kiểm tra thực hiện Chương trình hành động số 24-CTHÐ/TU tại Ðảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

08/09/2014 - 09:34

Vừa qua, Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động số 24-CTHĐ/TU ngày 23/8/2011 của Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu công tác tư tưởng trong tình hình mới” do ông Nguyễn Minh Giao- Ủy viên Thường vụ- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương dẫn đoàn kiểm tra tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.


Ông Trần Văn Du - Bí thư Đảng bộ công ty cùng ông Nguyễn Minh Giao - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
tham quan khu phục chế

Qua thực tế triển khai thực hiện, Đảng bộ công ty đã chỉ đạo và quán triệt đảng ủy cơ sở các cấp thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 24-CTHĐ/TU. Theo đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt, các tổ chức đảng cơ sở và đảng viên quán triệt sâu sắc các nội dung về định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay; phương pháp thu thập, xử lý thông tin. Tổ chức các đợt tuyên truyền; xây dựng chủ điểm, chuyên đề tuyên truyền về đạo đức Hồ Chí Minh, các hội nghị chuyên đề thời sự trong nước, quốc tế và tình hình biển đảo trong thời gian qua và hiện nay. Theo đó, Đảng ủy công ty sẽ tiếp tục trong việc đổi mới nội dung tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin, chủ động và kịp thời trong công tác triển khai có chọn lọc các nội dung bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Giao đã biểu dương và ghi nhận những kết quả trong công tác tuyên truyền mà đảng bộ công ty đã chỉ đạo thực hiện song song với những kết quả triển khai học tập, quán triệt kịp thời những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy Bình Dương trong thời gian qua.

Sau khi kiểm tra, đoàn đi tham quan các thiết chế văn hóa của công ty. Đặc biệt là khu phục chế di tích “Làng công nhân thời Pháp thuộc” và “Nhà truyền thống công nhân cao su” là nơi trưng bày các hiện vật liên quan đến đời sống công nhân cao su qua các thời kỳ.

việt quang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN