Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, lương hưu trong điều kiện bình thường

25/11/2020 - 07:46

Dưới đây là bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, tháng bắt đầu nhận lương hưu theo tháng, năm sinh của người lao động nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu, theo đó, việc xác định tuổi nghỉ hưu, thời điểm nhận lương hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Đối với lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Đối với lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu cho người lao động nghỉ hưu làm việc trong điều kiện bình thường sinh năm 1961 đến năm 1966:

Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu cho người lao động nghỉ hưu làm việc trong điều kiện bình thường sinh năm 1961 đến năm 1966. Ảnh chụp màn hình.

MINH HƯƠNG

https://laodong.vn/ban-doc/bang-tra-cuu-tuoi-nghi-huu-luong-huu-trong-dieu-kien-binh-thuong-856851.ldo

 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN