Báo chí trong tình hình mới hiện nay

26/06/2020 - 10:06

(LĐBD) - Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đến cuối năm 2018, đầu năm 2019, cả nước có 844 cơ quan báo chí với 184 báo in, 660 tạp chí in và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Số hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là 23.893 người, đang sinh hoạt tại 297 đơn vị cấp hội, trong đó có 63 hội nhà báo tỉnh, 19 liên chi hội và 215 chi hội trực thuộc Trung ương hội.

Báo chí là vũ khí sắc bén của Đảng 

Phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa ở Việt Nam hiện nay” vừa được tổ chức ngày 20/6, ông Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, báo chí, xuất bản luôn là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, báo chí, xuất bản nước ta đã kịp thời phát hiện và giải quyết nhiều vấn đề tư tưởng phát sinh; tích cực đấu tranh phòng, chống những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh loại bỏ nhiều thông tin sai trái, xấu, độc, bịa đặt…. PGS.TS Vũ Quang Vinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và các loại hình, chất lượng thông tin ngày càng phong phú và đa chiều, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng. Đặc biệt, báo chí luôn là lực lượng tiên phong, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến…
Nhiều thách thức 

Theo PGS, TS Hà Huy Phượng - Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, báo chí hiện vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Thông tin giật gân, câu khách, sai sự thật, gây tác động xấu đến dư luận xã hội; thông tin định hướng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái còn chậm; một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa nhà báo, cơ quan báo chí dọa dẫm, sách nhiễu, tống tiền cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để trục lợi vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Một trong những thách thức lớn đặt ra đối với lĩnh vực báo chí hiện nay là sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội. Có mặt ở Việt Nam từ năm 1997, đến nay internet đã có khoảng 64 triệu người sử dụng, chiếm 62,7% dân số. Hiện cả nước có hơn 300 mạng xã hội đã đăng ký hoạt động. Hơn 95% số người truy cập internet để đọc thông tin, chủ yếu thông qua các website tổng hợp và các mạng xã hội. Các website truyền thông xã hội chiếm đến 80% số lượng người sử dụng thường xuyên. Có 20 triệu người Việt Nam sử dụng Facebook mỗi ngày, trung bình mỗi người dành 2,5 giờ/ngày để vào mạng. PGS, TS Ngô Đình Xây, nguyên Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho rằng, điểm nổi bật của mạng xã hội là tính kết nối và chia sẻ rất mạnh mẽ, không bị ngăn cản do địa lý, ngôn ngữ, giới tính… nhanh tích tắc. Việc sử dụng mạng xã hội cũng có cái tốt nhưng cũng có nhiều cái bất cập. “…Báo chí cần phải chủ động và tích cực sử dụng mạng xã hội, song lại phải biết quản lý và sử dụng để hạn chế tối đa các rủi ro do mạng xã hội mang lại”, PGS, TS Ngô Đình Xây nói. PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng: Báo chí ngày càng trở nên quan trọng trong vai trò người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Tuy nhiên, cũng đối diện nhiều thách thức, khó khăn. Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đang tích cực sử dụng truyền thông, nhất là mạng xã hội làm công cụ truyền bá quan điểm sai trái, tiến công vào nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, làm lung lạc và tác động đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của xã hội… Vì vậy, việc phát huy vai trò của báo chí trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa càng trở nên quan trọng, cần thiết.

Phải nâng cao chất lượng của báo chí

PGS,TS Mai Đức Ngọc - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng báo chí cần đổi mới, nâng cao chất lượng, làm tốt công tác định hướng thông tin, cung cấp kịp thời thông tin chính xác những vấn đề, sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm cho công chúng.… Những người làm báo phải không ngừng rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, xây dựng và rèn luyện bản lĩnh của người cầm bút để thực sự trở thành một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. PGS.TS, Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nói: “Chúng ta phải đổi mới cách thức, phương thức làm báo. Báo chí bây giờ phải nhanh, nhạy, đúng, chính xác, thông tin có tính định hướng. Chỉ có thế chúng ta mới lấn át được những thông tin giả, thông tin xấu, độc hại của mạng xã hội. Báo chí chuyển thành báo chí số, phải có những block hay những facebook của báo chí để báo chí thông tin những vấn đề nhanh nhạy, kịp thời nhất cho xã hội.”. 
PGS.TS Mai Đức Ngọc, -Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: Cần tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, quản lý, phát triển hệ thống báo chí, nhằm phát huy tốt nhất vai trò của báo chí trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận của xã hội. 

Anh Tài
 http://dangcongsan.vn)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN