Bao giờ thực hiện đại trà chương trình, SGK mới?

31/10/2014 - 02:59

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phạm Vũ Luận đã trình trước Quốc hội việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa (CT- SGK) với nhiều nội dung quan trọng. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã đưa ra 5 kết quả đã đạt được của CT- SGK hiện hành và cũng nêu ra 7 điều chưa làm được. Một trong những hạn chế được nêu ra là CT- SGK hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu mới về hình thành và phát triển năng lực của học sinh. Cụ thể là chương trình các môn học chỉ xây dựng chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ chứ chưa xây dựng được chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực của học sinh. Chương trình giáo dục hiện hành cũng chưa đảm bảo được sự cân đối giữa “dạy chữ” và “dạy người” còn rất nhiều bất cập. Chính vì vậy mà theo Bộ trưởng Bộ GD- ĐT, cần phải đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Đổi mới CT- SGK như thế nào?
Trong CT- SGK mới mà Bộ GD- ĐT đã trình trước Quốc hội bao gồm những nội dung cốt lõi, bắt buộc áp dụng trên quy mô toàn quốc và những nội dung bổ sung mang tính đặc thù về lịch sử, văn hóa và KT- XH của địa phương. Các lĩnh vực giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông trong CT- SGK mới gồm 8 môn học: Ngôn ngữ (Tiếng Việt, ngoại ngữ, tiếng mẹ đẻ/ tiếng dân tộc); toán học (môn bắt buộc đối với tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12); đạo đức- công dân (cũng là môn bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12); thể chất (thể dục là môn bắt buộc, thể thao là môn tự chọn); nghệ thuật (mỹ thuật và âm nhạc là các môn tự chọn); khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Ngoài ra, học sinh còn được học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo và chuyên đề, tùy theo cấp học. Bộ GD- ĐT đã đưa ra các dự toán kinh phí cho việc thực hiện viết SGK mới với tổng kinh phí dự kiến là 462 tỷ đồng cho các nhiệm vụ: Tập huấn cho đội ngũ biên soạn, thẩm định SGK; xây dựng và thẩm định chương trình; biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình mới….
Bao giờ thực hiện CT- SGK mới?
Bộ GD- ĐT dự kiến sẽ tiến hành thực hiện CT- SGK mới thành 3 giai đoạn (giai đoạn 1: 2015-2016, giai đoạn 2: 2017-2018, giai đoạn 3: từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2021. Từ năm học 2018-2019 bắt đầu thực hiện đại trà CT- SGK mới. Việc triển khai áp dụng chương trình giáo dục mới đồng thời từ lớp 1 đến lớp 5, cuốn chiếu theo lớp ở cấp THCS và cấp THPT.

  MP
                                                                                                    
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN