Bàu Bàng: Hội nghị nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

15/04/2015 - 09:48

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010 - 2015). Trong 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền phát động được 619 cuộc, thu hút trên 26 ngàn lượt hội viên nông dân hăng hái thi đua. Kết quả, có 22.188 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp Trung ương là 98 lượt hộ, cấp tỉnh 1.010 lượt hộ, cấp huyện 3.336 lượt hộ, cấp cơ sở là 17.444 lượt hộ.
Trong 5 năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp và trồng trọt, từ đó đã xuất hiện những hộ nông dân sản xuất giỏi, đạt hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: mô hình VAC ông Hồ Văn Thành ở xã Lai Uyên; trồng hoa Lan của anh Vũ Hữu Trí ở xã Lai Hưng; bưởi da xanh của bà Nguyễn Thanh Thủy ở xã Long Nguyên; trang trại chăn nuôi heo của ông Nguyễn Bính Dũng, xã Long Nguyên; trồng quýt của ông Lê Văn Phấn... Song, nhờ nghị lực, ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, hội viên nông dân đã tự tìm tòi, sáng tạo để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giải quyết việc làm cho lao động, xóa đói giảm nghèo.
Dịp này, UBND huyện, Hội nông dân huyện đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua yêu nước (giai đoạn 2005-2010).

LAO ĐỘNG
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN