Bế mạc Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2018 -2023 Công đoàn tỉnh Bình Dương

18/05/2018 - 17:05

(LĐBD) - Sau 3 ngày làm việc, sáng 18/5, Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2018 -2023 Công đoàn tỉnh Bình Dương đã làm lễ bế mạc.

Như Lao Động Bình Dương đã thông tin, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bình Dương gồm 46 đồng chí, Ban Thường vụ 13 đồng chí. Bà Trương Thị Bích Hạnh- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD khóa IX trúng cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương khóa X. Các ông bà: Nguyễn Đình Khánh, Nguyễn Hoàng Bảo Trân và Ong Thụy Hoàng Mai trúng cử chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương khóa X. Đại hội đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Bình Dương khóa X với 9 thành viên, ông Trần Anh Dũng trúng cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu 25 đồng chí vào Đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ VN lần thứ XII- nhiệm kỳ 2018-2023.

 BCH LĐLĐ tỉnh Bình Dương khóa X- nhiệm kỳ 2013-2023

Theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2018 -2023, tổ chức CĐ tỉnh Bình Dương đề ra một số chỉ tiêu: Kết nạp ít nhất 150.000 ĐV mới, 90% NLĐ trong CĐCS khu vực nhà nước, 80% trở lên NLĐ trong CĐCS khu vực doanh nghiệp là đoàn viên CĐ. Thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. Hàng năm có 80% trở lên CĐ cấp trên cơ sở; 80% trở lên CĐCS khu vực nhà nước, 55% trở lên CĐCS ở khu vực DN và các loại hình khác đạt vững mạnh; Phấn đấu 90% CBCĐ chuyên trách các cấp có trình độ đại học; 100% cán bộ là UV.BCH CĐCS được đào tạo, bồi dưỡng. Phấn đấu 98% trở lên CQ, đơn vị tổ chức HN CBCC; 70% trở lên DN có công đoàn tổ chức các hình thức dân chủ tại cơ sở.  Ít nhất 70% DN có thương lượng và ký kết TƯLĐTT, ít nhất 80% có nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật, trong đó có ít nhất 35% đạt loại A...

 

Đoàn Đại biểu CĐ Bình Dương sẽ dự Đại hội CĐ VN lần thứ XII

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Trần Thanh Liêm- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng: "Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ  X, nhiệm kỳ 2018-2023 là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức CĐ các cấp. Là dịp để Đảng bộ, Chính quyền ghi nhận, tôn vinh lực lượng công nhân lao động như một nguồn lực quý báu trên bước đường phát triển của tỉnh; đồng thời biểu dương và đánh giá toàn diện về sự tích cực, năng động của các cấp CĐ và những đóng góp quan trọng của các ĐVCĐ, công nhân viên chức, người lao động vì sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Bình Dương trong thời gian qua".

Ông Trần Thanh Liêm cũng giải đáp một số kiến nghị, đề xuất mà các ĐVCĐ, công nhân và người lao động đã tin tưởng gửi gắm đến UBND tỉnh trong kỳ Đại hội lần này như: Đối với đề xuất xây dựng văn phòng làm việc của cơ quan CĐ các cấp: UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương; đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề xuất cụ thể việc xây dựng văn phòng này tại các khu, cụm công nghiệp. Về đề xuất thành lập Trung tâm quan hệ lao động tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện để nghiên cứu, dự báo, chủ động, có giải pháp... về tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động...

Thanh Phạm

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN