Bế mạc Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương 

28/06/2019 - 13:32

(LĐBD) - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bế mạc.

Ông Nguyễn Hữu Dũng- Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam(thứ 2 từ phải qua) tặng ảnh lưu niệm và hoa cho Đại hội.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Hữu Dũng- Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Thao- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  ông Trần Thanh Liêm- Chủ tịch UBND tỉnh,  ông  Võ Văn Minh- Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; lãnh đạo các tỉnh, thành bạn; 298 đại biểu chính thức đại hội và 348 đại biểu đại diện cho các khu dân cư tiêu biểu của tỉnh Bình Dương..

95 thành viên ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa IX ra mắt Đại hội

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Nguyễn Văn Lộc- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa IX, cho biết: Qua hai ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đoàn kết Dân Chủ Đồng Thuận Phát triển, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Dương, với tư tưởng đoàn kết , dân chủ, đổi mới. Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua báo cáo chính trị của đại hội. Các văn kiện của đại hội đã kết tinh được trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của các cấp mặt trận, các tổ chức thành viên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương Tiến Tới đô thị Văn Minh và giàu đẹp.

Ông Nguyễn Văn Lộc- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa IX tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 95 thành viên ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa IX; hiệp thương cử Ban thường trực gồm 9 thành viên, trong đó có một chủ tịch và ba phó chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Lộc tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa IX.

Đồng thời đại hội cũng đã cử đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 gồm 9 thành viên chính thức và 2 thành viên dự khuyết.

Các PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa IX; Bà Trần Thị Kim Lan, bà Trần Thị Hồng Hạnh tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng- Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, biểu dương những nỗ lực to lớn  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương các cấp  trong việc thực hiện nhiệm vụ  ở nhiệm kỳ qua.

Năm năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương các cấp đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, tìm tòi sáng tạo, bám sát cơ sở, triển  khai thực hiện  hiệu quả các chương trình hành động mà nghị quyết Đại hội VIII đề ra.

Ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cần khắc phục những hạn chế đã được nêu ra, phát huy những kết quả đã đạt được góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội 9 đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cần tiếp tục phát huy vai trò liên minh chính trị, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, kịp thời phản ánh những kiến nghị bức xúc của nhân dân, để kịp thời phản ánh đến các cấp ủy,  chính quyền giải quyết không để phát sinh tình huống bị động, bất ngờ.

Công tác dân vận, tôn giáo không chỉ dừng lại hoạt động thăm hỏi, động viên mà phải nắm bắt tình hình và tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương nghị quyết chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân vận, tôn giáo. Tiếp tục  đổi mới tổ chức tốt hơn nữa Ngày hội Đoàn kết toàn Dân tộc.

Khánh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN