BHXH bắt buộc khác với BHXH tự nguyện như thế nào?

15/10/2019 - 07:49

BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia

Nguyễn Hùng Minh (TP Hà Nội) hỏi: "BHXH bắt buộc khác BHXH tự nguyện như thế nào? Nếu tôi tham gia BHXH tự nguyện thì có được thanh toán BHXH bắt buộc mà tôi đã tham gia 1 năm trước đó không?".

BHXH Việt Nam trả lời: BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đó 1 năm, nếu ông không muốn cộng nối với thời gian tham gia BHXH tự nguyện thì liên hệ với cơ quan BHXH để làm thủ tục thanh toán BHXH một lần. Tuy nhiên, ông không nên thanh toán BHXH một lần mà hãy bảo lưu thời gian đó cộng nối với thời gian BHXH tự nguyện đến khi hết tuổi lao động hưởng chế độ hưu trí.

Theo TT/ Báo NLĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN