BHXH tỉnh Bình Dương dùng quỹ kết dư hỗ trợ 4 nhóm đối tượng

08/05/2019 - 09:04

(LĐBD) - BHXH tỉnh Bình Dương cho biết sẽ dùng nguồn 20% kết dư quỹ KCB BHYT năm 2017 để thực hiện một số chính sách BHYT năm 2019 cho 04 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh. Theo đó, 04 nhóm đối tượng là: học sinh – sinh viên; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thành viên hộ gia đình tham gia BHYT; đối tượng là người nhiễm HIV được hỗ trợ khi mua BHYT. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Đối tượng Học sinh-Sinh viên (HSSV): ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ, nay hỗ trợ thêm từ quỹ kết dư là 30%, nâng tổng mức hỗ trợ lên 60% (HSSV chỉ còn phải đóng 40% kinh phí mua thẻ BHYT). Với mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng, số tiền phải đóng của HSSV cho hạn thẻ BHYT 12 tháng cụ thể như sau: 1.390.000 đồng x 4,5% x 12 tháng x 40% = 300.240 đồng.

Đối tượng là người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, tham gia BHYT: ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, nay hỗ trợ thêm từ quỹ kết dư là 70%, nâng tổng mức hỗ trợ lên 100%, như vậy: Người tham gia BHYT thuộc đối tượng này không phải đóng tiền.
Đối tượng là thành viên hộ gia đình (HGĐ) tham gia BHYT: chưa được hỗ trợ từ ngân sách, nay hỗ trợ thêm từ quỹ kết dư là 20% (người tham gia chỉ còn phải đóng 80% kinh phí mua thẻ BHYT): Với mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng, số tiền phải đóng một thành viên HGĐ tham gia BHYT của 12 tháng (chưa tính phần giảm trừ theo số lượng thành viên tham gia), cụ thể như sau: 1.390.000 đồng x 4,5% x 12 tháng x 80% = 600.480 đồng
 Đối tượng là người nhiễm HIV tham gia BHYT: Nay sử dụng nguồn kết dư quỹ khám chữa bệnh hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT, người tham gia BHYT thuộc đối tượng này không phải đóng tiền.
Thời gian được thực hiện từ 01/5/2019 đến 13/01/2020.


Ng.Anh

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN