BHXH tỉnh Bình Dương: Quyết không để thất thu ngân sách và thiệt thòi cho NLĐ

28/03/2017 - 08:07

 

 
Bà Trương Thị Bích Hạnh: Năm nay LĐLĐ sẽ cùng với BHXH kiểm tra nhiều đơn vị, doanh nghiệp về công tác đóng đoàn phí, đóng BHYT
 
Số người tham gia BHYT hàng năm tăng bình quân từ 6-8%
 
Bà Lê Minh Lý– Phó GĐ Điều hành BHXH Bình Dương cho biết: Trong những năm qua, chính sách an sinh xã hội được tỉnh BD quan tâm thực hiện khá đồng bộ, kịp thời nhằm giúp cho người dân nói chung và các đối tượng chính sách xã hội, gia đình có công với cách mạng nói riêng có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên. Tỉnh BD đã cấp kinh phí hàng tỷ đồng để đào tạo và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, bộ đội xuất ngũ, cấp thẻ BHYT cho 100% hộ nghèo, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho hộ cân nghèo…. Tỉnh BD đã có những chính sách hợp lý và linh hoạt như: Bố trí nguồn kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng luôn được đảm bảo đủ và đúng nên số người tham gia BHYT hàng năm tăng bình quân từ 6-8%. Cụ thể qua các năm như sau: Năm 2013 có 1.299.572  người, chiếm khoảng 72,1% dân số; năm 2014 có 1.401.316  người, chiếm khoảng 74,8% dân số, năm 2015 có 1.509.138 người chiếm khoảng 78% dân số. Riêng năm 2016 có 1.593.505 người tham gia BHYT, chiếm 79,04% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 0,44%. Tính đến ngày 31/12/2016 số người tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh là 860.354 người tăng 3,22% so với cùng kỳ. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.282 người, tham gia BHTN là 850.474 người, tăng 3% so cùng kỳ năm trước. Trong số 1.593.505 người tham gia BHYT nêu trên, BHYT hộ gia đình là 196.512 người, tăng 5,59% so với cùng kỳ, khai thác mới 1.155 đơn vị với 14.191 lao động. Do số người tăng nên số thu cũng tăng đáng kể, năm 2016 BHXH tỉnh BD thu gần 16 ngàn tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch năm, tăng 22,46% so với năm 2015 và đạt 84,32% dân số tỉnh. 
 
Theo bà Lý, trong năm 2016 các đơn vị còn nợ BHXH là gần 316 tỷ đồng. Năm 2017, BHXH sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên nhằm tận thu các khoản nợ đọng của các doanh nghiệp không gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, cũng như không để NLĐ thiệt thòi về quyền lợi.
 
LĐLĐ sẽ tiếp tục đôn đốc DN đóng BHXH cho NLĐ 
 
Bà Trương Thị Bích Hạnh– Phó Chủ Tịch LĐLĐ tỉnh BD đến dự Hội nghị và chia sẻ: Trong năm 2016, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã có gửi công văn nhắc nhở, đôn đốc 73 đơn vị nợ BHXH thực hiện trách nhiệm này, và đã giúp thu hồi được 13 tỷ đồng/16 tỷ đồng nợ BHXH. Đây là một kết quả khả quan nên năm nay LĐLĐ cũng sẽ cùng với BHXH kiểm tra nhiều đơn vị, doanh nghiệp về công tác đóng đoàn phí, đóng BHYT để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Bà Hạnh cho biết thêm: Có nhiều đơn vị có 200– 300 CNLĐ nhưng doanh nghiệp trốn đóng BHXH cho NLĐ, chỉ đóng cho khoảng 5-7 CNLĐ, đây là sự thiệt thòi lớn cho NLĐ, và thể hiện sự coi thường pháp luật. Năm 2017, LĐLĐ tỉnh BD sẽ làm quyết liệt hơn công tác tuyên truyền cho NLĐ và NSDLĐ để các chính sách pháp luật được triển khai có hiệu quả.
 
Ông Đặng Minh Hưng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh BD cho biết: Ông rất vui khi BHXH tỉnh đã thực hiện thành công và vượt các chỉ tiêu đề ra từ số lượng người tham gia BHXH, BHYT đến doanh thu do Nhà nước giao, công tác xử lý nợ đọng khá tốt. Tuy nhiên, Ông Đặng Minh Hưng lưu ý một số điểm trong năm 2017 để xử lý nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh như sau: Mỗi năm tỉnh BD tăng 5.000 doanh nghiệp và dân số tăng từ 80-100 ngàn dân nên công tác tuyên truyền, thanh kiểm tra cần được đẩy mạnh để các chính sách BHXH đến với người dân được kịp thời. Bên cạnh đó cần rà soát để mở rộng các đối tượng chưa đóng BHXH. Công tác BHYT toàn dân cần được đẩy mạnh. Cần đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT học đường …
 
Q.Anh
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN