BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh, kiểm tra, xử lý nợ đọng…

09/05/2018 - 13:55

(LĐBD) - Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, cơ quan BHXH thu được gần 100.000 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch năm 2018 Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến tháng 4/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,75 triệu người, BHXH tự nguyện là 240 ngàn người, BH thất nghiệp là 11,6 triệu người; BHYT là 80,8 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,1% dân số. 
 

Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ…
 
Trong tháng 4/2018, BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc trả sổ BHXH cho người lao động (NLĐ); hoàn thiện việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đã được đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định 636/QĐ-BHXH và Quyết định 828/QĐ-BHXH trong giải quyết hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo hướng liên thông với dữ liệu thu, sổ thẻ trên cơ sở dữ liệu tập trung; điều chỉnh và triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu Quản lý thu theo Quyết định 595/QĐ-BHXH; bộ công cụ tập trung dữ liệu chính sách BHXH tại Trung ương và địa phương; điều chỉnh và triển khai Hệ thống giao dịch điện tử theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cấp cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo Quyết định 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam về các lĩnh vực thu, cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHYT; rà soát đơn giản hóa chế độ báo cáo, các quy trình nghiệp vụ của ngành BHXH…
Trong tháng 4/2018, toàn ngành thu 27.909 tỷ đồng, giải quyết các chế độ BHXH cho hơn 1,1 triệu lượt người, cả nước có khoảng 15,6 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; phối hợp với ngành Lao động- Thương binh và Xã hội giải quyết cho 52.662 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.386 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề, toàn ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN là 25.086 tỷ đồng…
 
Đẩy mạnh xử lý nợ đọng
 
Tính đến cuối tháng 4/2018, tổng số nợ BHXH là trên 10.000 tỷ đồng, chiếm 4,8% so với kế hoạch thu năm 2018 và tăng 0,6% so với tháng 3/2018. BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung mọi nguồn lực để đôn đốc kiểm tra, thanh tra việc đóng BHXH, đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, vấn đề nợ tồn đọng là do tích tụ từ những khoản nợ trước đây, trong đó bao gồm những khoản nợ có khả năng không thu hồi được. Bên cạnh đó, việc một số doanh nghiệp chưa ký được đơn hàng trong những tháng đầu năm và chuyển sang hình thức khoán trong kinh doanh cũng gây khó khăn cho công tác thu hồi nợ. Đối với những doanh nghiệp cố tình chây ì sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra khởi tố hình sự. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị có số nợ đọng BHXH, BHYT lớn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Cũng trong tháng 5, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức sơ kết và hoàn thiện báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục tham gia cùng Bộ Nội vụ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hoàn thiện Đề án cải cách tiền lương, Đề án cải cách BHXH trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Hoàng Sơn
 
 
 
 
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN