Bình Dương hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

15/06/2015 - 04:15


Hội nghị đối thoai DN tại BD

Nhiều năm qua, Bình Dương luôn nghiêm túc thực hiện Nghị định 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng cơ sở dữ liệu trên Trang Công báo điện tử, cập nhật, công bố kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, văn bản chỉ đạo điều hành, dự án, quy hoạch của tỉnh. Trang tin điện tử tỉnh (www.binhduong.gov.vn)   cập nhật bộ thủ tục hành chính của tỉnh cũng đã phổ biến, tuyên truyền về pháp luật, đăng tải và cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật, thông tin quy hoạch ngành, địa phương. Trang web này cũng là nơi mà các doanh nghiệp, người dân có thể gởi các kiến nghị, thắc mắc đến ngành chức năng để được giải đáp. Năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải công khai nội dung dự thảo trên Trang tin điện tử tỉnh và các cơ quan để DN, nhân dân góp ý. Các dự thảo quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh đến quyền và nghĩa vụ của DN phải được tổ chức lấy ý kiến góp ý của doanh nghiệp trước khi hoàn thiện, trình UBND tỉnh ký ban hành.
Từ năm 2008 các cơ quan nhà nước của tỉnh Bình Dương đã biên soạn, in ấn và cấp phát hơn 2.179 tờ gấp, sổ tay pháp luật về chính sách tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông…cấp miễn phí cho doanh nghiệp và người dân. Sở Tư pháp Bình Dương cũng đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn cho 200 doanh nghiệp của tỉnh chuyên đề về hợp đồng và giải quyết tranh chấp lao động, quản trị doanh nghiệp,  tổ chức triển khai Luật Lao động cho hơn 1.000 doanh nghiệp
Việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp luôn được tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm. Những ngành mà doanh nghiệp có liên hệ làm việc nhiều như: Cục thuế, Hải quan, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ… đều có đường dây nóng, trang web, trang thông tin giải đáp các câu hỏi pháp luật, các vướng mắc của doanh nghiệp. Ngoài ra, các ngành chức năng đều thường xuyên tổ chức tọa đàm, hội nghị tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, với người lao động để lắng nghe ý kiến và giải đáp trực tiếp. Sở Tư pháp cũng đã cùng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tư vấn trực tiếp pháp luật trên sóng phát thanh hàng tuần…
UBND tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo từng cơ quan để tiếp nhận và kịp thời giải quyết hoặc giải thích, hướng dẫn khi tổ chức, doanh nghiệp và người dân phản ánh.
UBND tỉnh Bình Dương cũng đã thành lập Tổ tư vấn TTHC và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Bình Dương (Tổ tư vấn). Trách nhiệm của Tổ tư vấn là tư vấn thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp luật trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Khu hành chính mở của Trung tâm Hành chính tỉnh hoặc tư vấn, hỗ trợ bằng văn bản, tư vấn qua điện thoại, qua thư điện tử. Cung cấp thông tin, văn bản pháp luật liên quan đến các thủ tục hành chính, chính sách của Trung ương, địa phương trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc niêm yết, thực hiện TTHC của các cơ quan, đơn vị tại khu hành chính mở…

UBND tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo từng cơ quan để tiếp nhận và kịp thời giải quyết hoặc giải thích, hướng dẫn khi tổ chức, doanh nghiệp và người dân phản ánh.

    Hoàng Lan
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN