Bình Dương với công tác đền ơn đáp nghĩa

30/07/2015 - 09:18


Lãnh đạo tỉnh thăm Mẹ VNAH Trần Thị Chấu (Dầu Tiếng)

Những năm qua, chính sách dành cho NCC ở Bình Dương được thực hiện khá toàn diện. Đã có trên 52.000 hồ sơ NCC được quản lý, hưởng trợ cấp theo quy định. Từ năm 1997 đến nay đã có trên 683.000 lượt đối tượng chính sách được tặng quà, với số tiền hơn 350,700 tỷ đồng; 100% Mẹ Việt Nam anh hùng được các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng đến cuối đời với mức hỗ trợ hàng tháng từ 400.000- 1 triệu đồng/người; 116 thương bệnh binh nặng và gia đình liệt sĩ khó khăn được đỡ đầu, chăm sóc…99,81% NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú. Chính vì vậy, Bình Dương là một trong hai tỉnh đầu tiên đạt 100% các xã phường thị trấn được Bộ LĐ-TB&XH công nhận “Làm tốt công tác thương binh liệt sĩ - người có công” và cho đến nay vẫn giữ vững chỉ tiêu này.
Theo bà Huỳnh Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở LĐ- TB&XH tỉnh, thời gian tới, ngành LĐ - TB&XH sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhằm đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác chăm sóc NCC, mở rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ”, tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; tập trung các nguồn lực, phối hợp lồng ghép các chương trình khác để tạo điều kiện cho NCC, gia đình chính sách là các hộ khó khăn từng bước ổn định cuộc sống...


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh BD Trần Thanh Liêm thăm gia đình chính sách

Những tấm gương của các cô chú, các anh chị em thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã vượt lên những đau thương mất mát, vượt qua những bệnh tật do vết thương tái phát vẫn lạc quan yêu đời như chú Nguyễn Thế Mỹ (TB 1/4) hiện nay là Phân xưởng Trưởng Trung tâm thí nghiệm điện (Điện lực thành phố Hồ Chí Minh), anh Phùng Chí Lập (TB 2/4) hiện nay là Trưởng phòng Người có công. Nhiều Thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ vẫn tiếp tục cống hiến sức lực của mình để làm giàu cho đất nước và trở thành những nhà quản lý kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, cũng có những thương, bệnh binh thường xuyên giúp đỡ hộ nghèo, đem lại việc làm cho nhiều người như chú Huỳnh Thanh Sơn – Thương binh nặng, nguyên là Tổng Giám đốc Công ty Vât liệu xây dựng tỉnh được phong tặng Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.
Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng các chính sách ưu đãi NCC không ngừng được hoàn thiện theo hướng diện ưu đãi ngày càng được mở rộng, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từng bước được nâng lên, cao hơn mức lương tối thiểu chung và luôn ở mức cao nhất trong các chính sách xã hội. Nhiều chủ trương, quan điểm ưu đãi đã được thể chế hóa trong Hiến pháp, luật pháp, Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng, Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Chế độ trợ cấp, ưu đãi hàng tháng được điều chỉnh đồng bộ với tiền lương; trợ cấp bảo hiểm xã hội đã từng bước cải thiện, ổn định đời sống NCC với cách mạng…Từ đó, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để chính sách đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận xã hội cao, góp phần bảo đảm công bằng xã hội.
Chế độ trợ cấp, ưu đãi hàng tháng được điều chỉnh đồng bộ với tiền lương; trợ cấp bảo hiểm xã hội đã từng bước cải thiện, ổn định đời sống NCC với cách mạng…Từ đó, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để chính sách đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận xã hội cao, góp phần bảo đảm công bằng xã hội.

T. Nguyên
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN