Bị xử phạt, truy thu trên 99,05 tỷ đồng công ty cổ phần Đại Nam đã nộp phạt

13/09/2015 - 11:20

NHIỀU VI PHẠM!
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương cho biết: “Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Đại Nam còn để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, môi trường – tài nguyên nước, thuế và nguyên tắc tài chính”. Cũng theo kết luận thanh tra, Công ty đã đưa diện tích 25,23 ha vào sử dụng cho mục đích phục vụ Khu du lịch Đại Nam nhưng chưa lập thủ tục về đất đai, đã vi phạm điều 12 của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực đất đai. Công ty CP Đại Nam sử dụng đất sai mục đích như cam kết xây dựng chung cư trên 3 tầng mà tự ý phân lô, bán nền là vi phạm quy định tại khoản 1, điều 110 và khoản 2, điều 107 và điều 11, Luật Đất đai năm 2003 trước đây; hiện nay vi phạm quy định tại khoản 1 điều 174 và khoản 2 điều 170 và điều 6, Luật Đất đai năm 2013 (Dự án KCN Sóng Thần 3). Công ty xây dựng công trình Trung tâm Thương mại năm 2011 nhưng chưa đưa dự án vào hoạt động vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1, điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 về việc không sử dụng đất trong 12 tháng liên tục (Dự án khu dân cư đô thị Dĩ An); chưa liên hệ với Sở Tài nguyên – Môi trường để ký phụ lục hợp đồng xác định lại diện tích thuê đất do có sự biến động từ 238,27 ha xuống còn 232,15 ha.
Về đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty CP Đại Nam đã vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản Khu du lịch Đại Nam. Cụ thể như: Có 4 công trình có thể thay đổi so với giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng về số tầng, diện tích xây dựng; có 167 hạng mục công trình (những công trình phụ, tạm và một số công trình xây dựng kiên cố) đã xây dựng hoàn chỉnh, chủ đầu tư không lập thủ tục xin phép xây dựng và đăng ký sở hữu công trình, trong đó có 4 công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch. Các hành vi đó đã vi phạm quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013, Nghị định số 23/2009/NĐ-CP, Nghị định số 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 190 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra là buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Về môi trường – tài nguyên nước, qua kiểm tra tám dự án đầu tư của Công ty CP Đại Nam ( Dự án KCN Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu ĐT – DV – TM Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, Khu nhà ở Sóng Thần 2, Khu tái định cư Sóng Thần 2, Khu tái định cư Tân An 2, Khu CN Sóng Thần 3), đa số các dự án điều chưa thực hiện nghiêm túc việc giám sát, báo cáo môi trường theo định kỳ. Một số dự án chưa lập hồ sơ bảo vệ môi trường, không xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo đề án bảo vệ môi trường, không có khu vực để chất thải nguy hại…Các hành vi trên đã vi phạm các quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 và Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1.110.000.000 đồng.
Công ty CP Đại Nam phản ánh vào tài khoản chưa đúng với bản chất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc hạch toán kế toán còn một số bút toán chưa đúng nguyên tắc tài chính, chưa chấp hành đúng trình tự hạch toán kế toán theo chế độ kế toán hiện hành, sử dụng văn bản đã hết hiệu lực pháp luật, việc phân bổ chi phí chưa đúng quy định, vi phạm một số quy định pháp luật về thuế, từ đó đã làm giảm số thuế phải nộp. Tổng số tiền truy thu thuế và xử phạt từ năm 2009 đến năm 2014 là 97.750.474.511 đồng. Như vậy tổng số tiền mà đoàn thanh tra kết luận buộc Công ty CP Đại Nam phải nộp (số tiền thuế vi phạm và tiền xử phạt qua thanh tra) là 99.050.474.511 đồng.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM ĐÃ NỘP PHẠT
Trước đây, tại Biên bản ngày 2/4/2013, Đoàn kiểm tra Tổng cục thuế đã yêu cầu Công ty CP Đại Nam rà soát lại việc kê khai thuế của các năm để tự điều chỉnh kê khai bổ sung và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định nhưng công ty không rà soát và mãi đến một năm sau, khi Cục thuế ra Quyết định kiểm tra số 6434/QĐ-CT ngày 16/10/2014 thì công ty lại có văn bản xin hoãn. Ngày 18/12/2014 khi đoàn kiểm tra của Cục thuế Bình Dương công bố Quyết định số 7692/QĐ-CT thì công ty lại cố tình trì hoãn, không hợp tác. Đến ngày 30/12/2014 công ty mới nộp bổ sung số tiền thuế là 14.906.849.526 đồng và đến ngày 8/1/2015 công ty đã nộp Tờ khai bổ sung. Như vậy, suốt thời gian chưa chấp hành nghiêm túc kết luận, kiến nghị sau thanh tra; đến nay Công ty CP Đại Nam đã tiến hành nộp số tiền thuế vi phạm và tiền xử phạt qua thanh tra. Từ sự việc xảy ra ở Cty CP Đại Nam cũng là bài học kinh nghiệm đối với các sở, ngành và các cá nhân trong công tác kiểm tra, thanh tra công ty những năm qua là cần thiết.

                MỸ PHƯƠNG
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN