Biển và em

26/09/2014 - 03:46

Tôi ngồi trước biển bao la
Hai chiều khát vọng muốn òa vào thơ

Nghìn đời biển vẫn hoang sơ
Ngàn muôn ngọn sóng vật vờ tìm chi

Bạc đầu ngọn sóng còn đi
Giữa lòng biển hẳn có gì thẳm sâu

Có gì ai hiểu gì đâu
Dù lời biển chỉ trước sau một lời

Nghe như xa phía cuộc đời
Nghe như gần phía đất trời cỏ cây

Tôi ngồi như tỉnh như say
Ngoài kia lời biển trong này lời em

Nói nhiều là sự lặng im
Suối thôi reo hát khi chìm biển khơi

Biển như ngân giữa hồn tôi
Câu thơ nghiêng biển nghiêng trời là em.

Nguyễn Hoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN