Bình Dương -50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

14/10/2019 - 09:15

(LĐBD) - Di chúc của Bác Hồ là một bảo vật quốc gia, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Người về con đường đi tới của cách mạng Việt Nam, từng chữ từng câu giản dị nhưng kết tinh trí tuệ, đạo đức, phong cách và tâm hồn cao đẹp của lãnh tụ đối với dân tộc, với Nhân dân.

Hòa chung cùng quyết tâm thực hiện Di chúc của Bác của cả nước, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bình Dương quyết tâm thực hiện di huấn của Người, tâm nguyện của Người “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi”. Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân Bình Dương đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và hy sinh, cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp từ tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh, nhưng với quyết tâm thực hiện lời dạy của Người: “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Bác đã vạch ra. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển tỉnh nhà, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, giữ vững quốc phòng an ninh, mở rộng công tác đối ngoại.
Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người, đặc biệt kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, Bình Dương đã chuyển mình dữ dội, kinh tế phát triển vượt bậc, đạt tốc độ tăng trưởng cao, hiện nay đạt trên 13%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng nhanh giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Năm 2018: công nghiệp 63,87%; dịch vụ 23,94%; nông nghiệp 3,08%), bình quân đầu người (GRDP) 130,8 triệu đồng, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,01%, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,79%, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2018 tăng 3,6%, kim ngành xuất khẩu so với năm 2017 tăng 15,6%, thu ngân sách năm 2018 đạt 50.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 29 KCN và 12 cụm công nghiệp, công nghiệp phát triển mạnh mẽ, tạo động lực cho sự phát triển nhanh của ngành dịch vụ và xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, đặc biệt việc xây dựng Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, trong đó có trung tâm Thành phố mới Bình Dương là đột phá phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong Di chúc Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Ngoài phát triển kinh tế; thì lĩnh vực văn hóa – xã hội trong tỉnh cũng được đặc biệt quan tâm, xây dựng Bình Dương thành một nơi đáng sống, đáng làm việc và đáng đầu tư. 
Không chỉ ấn tượng bởi kinh tế phát triển, năng động, vùng đất Bình Dương còn gìn giữ và tôn tạo văn hóa độc đáo của vùng đất. Tính đến tháng 9.2019, Bình Dương có 12 di tích lịch sử, văn hóa được công nhận ở cấp Quốc gia, 39 di tích lịch sử, văn hóa được công nhận cấp tỉnh. Trong tiến trình phát triển vùng đất mang đậm nét văn hoá làng nghề thủ công truyền thống với các sản phẩm thủ công được chế tác từ những làng nghề nổi tiếng đã định vị trên địa bàn hơn 300 năm tiêu biểu như: làng gốm sứ; làng mộc; làng sơn mài ... Ngoài ra, Bình Dương còn có các danh lam, thắng cảnh, khu du lịch sinh thái, các lễ hội truyền thống… tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch tại tỉnh nhà.  Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh cũng được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Cơ sở khám chữa bệnh phát triển rộng khắp, toàn tỉnh hiện có 03 bệnh viện tuyến tỉnh, 02 bệnh viện ngành và 12 bệnh viện tư nhân, đạt tỷ lệ 23 giường bệnh/ vạn dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,95%. Ngành giáo dục luôn trong Top đầu của cả nước.
Tỉnh Bình Dương chú trọng thực hiện lời dạy của Bác trong Di chúc về công tác chăm lo đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình có công, thương bệnh binh. Riêng trong năm 2018, tỉnh đã chi 945 tỷ đồng cho hoạt động chăm sóc người có công, các đối tượng xã hội, xây dựng và sửa mới 112 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và 44 căn nhà ở xã hội cho người có công, tặng trang thiết bị thiết yếu cho gia đình chính sách. Hiện nay Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương… 
Hiện nay, tại Bình Dương việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều tấm gương với những việc làm bình dị mà cao cả, đầy cảm động và thuyết phục trong học tập, làm theo gương Bác Hồ đã góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, văn minh.

Th.s Nguyễn Thị Mai - Th.s Hoàng Thị Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN