Bình Dương điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

14/10/2020 - 14:49

(LĐBD) - Sáng 14-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra Phiên khai mạc.
Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại ". Phương châm của Đại hội: “ĐÒAN KẾT-DÂN CHỦ- KỶ CƯƠNG- ĐỔI MỚI -PHÁT TRIỂN”.

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ chính trị,  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nguyễn Minh Triết nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Sông Bé cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh thành bạn, lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ và 350 đại biểu đại diện cho trên 48. 500 đảng viên thuộc 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó có 42 đại biểu đương nhiên là các tỉnh ủy viên khóa X và 308 đại biểu được bầu từ đại hội cấp cơ sở.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé về dự Đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đạt đuợc nhiều thành tựu quan trọng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, cho biết năm 2020 đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phúc tạp. Bình Dương đã thực hiện quyết liệt, có hiệu quả “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

“Những thành quả đã đạt được là rất quan trọng nhưng đây mới là những kết quả trong giai đoạn đầu của tiến trình phát triển mới, phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Qua đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng hiện đại, giàu đẹp, văn minh và là thành phố thông minh trong tương lai” - ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để lãnh đạo tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt  tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... . Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, Bình Dương đã đạt đuợc nhiều thành tựu quan trọng. Về kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm với mức cao, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm. Quy mô và khả năng cạnh tranh kinh tế của tỉnh tiếp tục được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các thành phần kinh tế đều phát triển tốt. Cơ sở hạ tầng của tỉnh được tập trung đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông có những công trình, dự án  liên tỉnh,xuyên quốc gia đã được đầu tư đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết cả về số thu và tốc độ tăng, Với mức tăng bình quân hàng năm 11,2%, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015. Thu hút đầu tư tạo đuợc chuyển biến lớn; trong đó thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 12 tỉ đô la Mỹ, vượt trên 5 tỉ đô la Mỹ so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng tổng số vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh trên 35 tỉ đô la Mỹ (đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn đầu tư nuớc ngoài). Các chính sách giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng đuợc cải thiện và nâng lên. Đặc biệt, từ năm 2017, Bình Dương được công nhận là tỉnh đầu tiên trong cả nước không còn hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của Trung uơng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cùa tinh còn duới 1%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Đến nay, việc triển khai đề án từng bước hình thành khung nền của mô hình 3 nhà (nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà trường); phát triển hệ thống nghiên cứu khoa học công nghệ và khởi nghiệp; hệ sinh thái khởi nghiệp bắt đầu được hình thành và hoạt động với các dự án Vườn ươm doanh nghiệp, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo…

 Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là hướng mạnh về cơ sở; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên. Công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên và xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập mới 1.600 tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp với hơn 200.000 đoàn viên; nâng tổng số tổ chức công đoàn cơ sở của toàn Tỉnh hiện nay là 3.658 tổ chức, với 785.401 đoàn viên. Tỉnh đoàn đã phát triển 72/100 tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 72% chỉ tiêu chương trình đề ra; phát triển được 2.915/1.000 đoàn viên, đạt tỷ lệ 291,5% chỉ tiêu chương trình đề ra, nâng tổng số tổ chức đoàn cơ sở của toàn Tỉnh hiện nay là 211 tổ chức, với 6.169 đoàn viên...

Bốn chương trình đột phá

Báo cáo Chính trị xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng thành phố thông minh, văn minh, hiện đại.

  Mô hình sản xuất công nghệ cao, hiện đại.  Ảnh: Hồng Long

Đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Bình Dương sẽ là trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và hoàn thành việc xây dựng đô thị thông minh. Trong đó, phấn đấu GRDP tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm; thu ngân sách tăng 8%/năm. Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90%; GRDP bình quân đầu người đạt 210 - 215 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 33-34% GRDP; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ… Căn cứ vào 3 đột phá chiến lược trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Tỉnh ủy xác định 4 chương trình đột phá: Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp và đô thị; Phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Báo cáo chính trị đã đề ra 24 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, theo hướng tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp dựa trên đổi mới thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao tương xứng với phát triển công nghiệp và đô thị; tiếp tục phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; tập trung xây dựng đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo nên những động lực mới, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Tại phiên chính thức, Đại hội còn thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biêu dự Đại hội. Thông qua Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp đối với dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp đối với văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Phát biểu chỉ đạo tại  Đại hội, ông Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những thành quả đạt được của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ và Nhân dân của tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách đưa tỉnh Bình Dương phát triển mạnh mẽ và là điểm sáng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước. Liên tiếp nhiều năm liền, Bình Dương luôn là một trong các tỉnh thành dẫn đầu của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt 9,35%/năm, bằng 1,4 lần bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, điều tiết ngân sách về Trung ương cao thứ 3 của cả nước. Đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao, Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Ông Thưởng đề nghị  trong thời gian tới Đảng bộ tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng  không đánh đổi môi trưởng để tăng trưởng kinh tế, kiên quyết từ chối các dự án có công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Chú trọng đổi mới hoạt động của tổ chức CĐ, phù hợp với biến đổi cơ cấu lao động nhu cầu công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế. Lấy yêu cầu nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới và nhu cầu lợi ích hợp pháp,chính đáng của công nhân, người lao động làm cơ sở cho hoạt động nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập lợp NLĐ vào tổ chức CĐ…

Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, bản lĩnh tiên phong, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, dám hy sinh cá nhân vì lợi ích của Đảng, của đất nước để bầu vào Ban chấp hành  Đảng bộ khóa mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI. Ông Thưởng  nhấn mạnh.

Khánh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN