Bình Dương: Họp mặt cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đoàn 2015

29/07/2015 - 03:11

Tỉnh Đoàn Bình Dương vừa tổ chức Họp mặt và giao lưu cán bộ làm công tác tuyên truyền- giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương năm 2015.
Hội nghị đã được lắng nghe ý kiến, cũng như tham luận của các đơn vị về một số vấn đề về thuận lợi, khó khăn trong việc duy trì và phát triển các cách làm hay, mô hình hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn TNCS Hồ chí Minh; Vai trò, chức năng của người cán bộ Đoàn làm công tác tuyên truyền, giáo dục tại cơ sở; Thuận lợi, khó khăn trong việc đưa thông tin đến với đoàn viên, thanh niên công nhân; Công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; chia sẻ về những mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong công tác tuyên giáo của Đoàn; các kiến nghị, đề xuất của đơn vị...
Xác định công tác tuyên truyền - giáo dục của Đoàn là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành lớp người mới vừa “hồng” vừa “chuyên”, trong thời gian qua, BTV tỉnh Đoàn đã tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng và cung cấp thông tin kịp thời cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền giáo dục qua các hội nghị tập huấn cộng tác viên, hội nghị báo cáo viên – tuyên truyền viên hàng quý; xây dựng mạng lưới, lực lượng nòng cốt nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị đổi mới, cải tiến về nội dung và hình thức các kênh thông tin của Đoàn.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức khen thưởng cho 22 cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương năm 2014.

Tuấn Anh


Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN