Bình Dương họp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9

13/09/2015 - 11:40


Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Mai Thế Trung trao Huân chương Lao động hạng Nhì
cho nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung
và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Cành nhấn mạnh, cách đây 70 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Người đã tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Tuyên ngôn độc lập mở ra kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Cùng với cả nước, trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Xứ ủy Nam Kỳ, Đảng bộ tỉnh Thủ Dầu Một đã đẩy mạnh công tác tổ chức các đội vũ trang, đẩy mạnh công tác quần chúng, lựa chọn thời cơ phát động phong trào ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là từ ngày 13 đến 25/8 làm tan rã lực lượng địch. Sáng ngày 25/8, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức trọng thể trước tòa thị chính quận Châu Thành (xã Phú Cường). Đồng chí Văn Công Khai, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban khởi nghĩa đọc diễn văn, tuyên bố chính quyền về tay nhân dân. Ngày 25/8/1945, nhân dân Thủ Dầu Một đã giành chính quyền thắng lợi cùng ngày với Thành phố Sài Gòn và 15 tỉnh thành ở Nam Kỳ lúc đó. Cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 giành được thắng lợi hoàn toàn, góp phần đập tan xiềng xích của thực dân Pháp và phát xít Nhật, chấm dứt hơn 80 năm cai trị của chúng và lật đổ ách thống trị của chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám, quân và dân Thủ Dầu Một đã cùng với cả nước liên tục chiến đấu chống giặc ngoại xâm và bè lũ tay sai trong suốt 30 năm, giành thắng lợi từng bước và đi đến thắng lợi cuối cùng với chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đã viết tiếp những trang sử truyền thống với nhiều chiến công mới trên mặt trận kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Cành nhấn mạnh: Tinh thần Cách mạng Tháng Tám là bất diệt, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và vì tương lai phát triển của tỉnh nhà, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào hãy đồng tâm nhất trí, đem sức lực và khả năng trí tuệ của mình để góp phần xây dựng Bình Dương phát triển toàn diện, vững về chính trị, tiến bộ về văn hóa, phát triển về kinh tế, mở rộng về hợp tác, mạnh về quốc phòng an ninh, nhân dân trong tỉnh có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó không chỉ là mục tiêu nhiệm vụ mà còn là sự thể hiện trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với thể hệ đi trước đã đổi bằng sự hy sinh xương máu, sức lực, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, đem lại độc lập hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc.
Tại buổi họp mặt, Tỉnh ủy đã trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 233 đảng viên. Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Mai Thế Trung đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2009-2014, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Quỳnh Thanh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN