Bình Dương hướng tới nền hành chính phục vụ

22/05/2015 - 03:27


Cần ứng dụng CNTT nhiều hơn vào nền hành chính
 

Hướng tới nền hành chính phục vụ
Tiêu chí hoạt động của tỉnh Bình Dương là nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Nền hành chính tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, thân thiện, thuận lợi nhất cho tổ chức và cá nhân khi giao dịch hành chính, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí; bảo đảm nề nếp, trật tự, an toàn, văn minh và hiện đại.
Việc Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công do Sở Nội vụ tỉnh quản lý và điều hành là chủ trương xây dựng nền hành chính phục vụ của tỉnh. Trung tâm Hành chính công hoạt động tập trung  chuyên nghiệp, thực hiện tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban ngành, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại khu hành chính mở…Trung tâm cũng có bộ phận theo dõi, giám sát việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành; đo lường sự hài lòng của người dân khi thực hiện TTHC, giám sát lề lối làm việc của công chức để cải thiện kịp thời 
Ứng dụng tiến bộ CNTT vào nền hành chính
Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương đã ứng dụng CNTT vào hầu hết các công đoạn như quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý hồ sơ, nhận và trả hồ sơ đúng hẹn… Năm 2015, UBND tỉnh tiếp tục hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành trong Trung tâm hành chính với việc triển khai Dự án ứng dụng CNTT tại Khu hành chính mở theo Quyết định 2723/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương
Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ công dân, tổ chức dùng mạng Internet, tin nhắn SMS tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ của mình, tìm hiểu các TTHC. Hệ thống tra cứu TTHC qua mạng Internet còn  hỗ trợ các tính năng tra cứu thông minh,  giúp người dân tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng các hướng dẫn thủ tục; nộp hồ sơ TTHC qua mạng (dịch vụ công mức độ 3), hỗ trợ lấy số thứ tự giao dịch trong tòa nhà, đăng ký số thứ tự giao dịch qua mạng, hỗ trợ nhận kết quả tại nhà. Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thể tạo lập hồ sơ, in các phiếu nhận hồ sơ, phiếu thu, phiếu hẹn, phiếu trả kết quả. Cán bộ thụ lý hồ sơ có thể thực hiện tác nghiệp trên mạng theo quy trình thụ lý đối với từng hồ sơ TTHC. Lãnh đạo tỉnh có thể xem được thông tin tổng hợp về tình hình giải quyết TTHC của toàn tỉnh và từng đơn vị. Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban có thể xem được thông tin tổng hợp về tình hình giải quyết TTHC của đơn vị mình, chỉ đạo giải quyết hồ sơ.
Tỉnh Bình Dương cũng đã xây dựng phần mềm quản lý hành chính một cửa điện tử cấp huyện.
Thực tế, từ trước đến nay đã có không ít doanh nghiệp, người dân từng than phiền về nền hành chính còn quản lý nhiều hơn là phục vụ, còn cồng kềnh, nhiêu khê, mất thời gian…còn nhiều kẽ hở cho một số cán bộ công chức nhũng nhiễu. Đảng và Nhà nước đã nhận ra những bất cập, yếu kém nêu trên và đang quyết liệt cải cách, xây dựng nền hành chính phục vụ.

Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 1/7/2014 về “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” xác định đến năm 2020, ứng dụng CNTT góp phần quan trọng thực hiện ba đột phá chiến lược: triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng đô thị và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới nội dung, phương thức dạy và học. Xây dựng hạ tầng thông tin hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Phát triển công nghiệp CNTT thành ngành kinh tế-kỹ thuật tăng trưởng nhanh và bền vững. Thu hút mạnh đầu tư của các tập đoàn CNTT đa quốc gia có uy tín  vào đầu tư. Phát triển doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ. Phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc tế…

                Tấn Mân
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN