Bình Dương lấy công nghiệp làm chủ đạo

06/05/2015 - 09:55


Hội thảo đẩy mạnh đầu tư của DN Nhật vào BD

Lấy phát triển công nghiệp làm trọng tâm
Các bản tham luận tại Hội thảo khoa học “Công nghiệp hóa, đô thị hóa qua thực tiễn ở Bình Dương” do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức tại Bình Dương vào giữa tháng 3 vừa qua cho thấy: Từ một tỉnh cơ bản là nông nghiệp, Bình Dương dần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang công nghiệp, dịch vụ. Cụ thể vào năm 1997, tỷ trọng nông nghiệp của tỉnh là 27,3%, nhưng đến cuối năm 2014 chỉ còn 3%. Tỷ trọng công nghiệp tăng lên 60,8%, và dịch vụ là 36,4%.
Từ một tỉnh thuần nông vào những năm 1995, đến cuối năm 2014, toàn tỉnh Bình Dương đã có 29 KCN và 8 cụm CN với  tổng diện tích gần 12.000 ha. Điều đáng nhấn mạnh, các khu- cụm CN của Bình Dương đều phát huy hiệu quả, tỷ lệ lấp kín diện tích bình quân của KCN đạt trên 65%, cụm CN là gần 45%. Nhờ làm ăn tại Bình Dương có lợi nhuận cao nên liên tục nhiều năm liền Bình Dương luôn đứng nhất, nhì cả nước về thu hút đầu tư. Năm 2014 dù kinh tế chung còn khó khăn nhưng Bình Dương vẫn thu hút vốn FDI trên 1,5 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm hơn 500 triệu USD.
Những KCN đầu tiên của Bình Dương cũng là những KCN đầu tiên của cả nước cho đến nay vẫn làm ăn rất tốt như: KCN Sóng Thần 1 lập ra năm 1996 nay đã có thêm KCN Sóng Thần 2, KCN Sóng Thần 3. KCN VSIP I lập ra năm 1997, nay phát triển thêm 5 KCN VISIP tại Bình Dương và các tỉnh khác….
Phát triển vược bậc
Hơn 17 năm tái lập và đẩy mạnh đổi mới, Bình Dương đã phát triển vượt bậc về mọi mặt, trong đó thấy rõ nhất là về kinh tế. Giai đoạn từ năm 2000 đến nay, tăng trưởng kinh tế của Bình Dương đạt mức bình quân 13%. Thu nhập Bình quân đầu người năm 2014 đã đạt 61,2 triệu đồng (tương đương 2.915 USD), cao gấp 1,5 lần mức bình quân cả nước. 
Theo TS Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thì nguyên nhân lớn nhất của sự phát triển nhanh chủ yếu là nhờ tỉnh Bình Dương đã xác định phát triển theo hướng hiện đại và đồng bộ công nghiệp, đô thị. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX cũng đã chỉ ra phương hướng phát triển của Bình Dương là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ - công nghiệp gắn với đô thị hóa. Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng xác định mục tiêu hàng đầu của Bình Dương là năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, là đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tính đến cuối tháng 2/2015, Bình Dương đã thu hút được 2.412 dự án FDI, đạt tổng vốn đăng ký gần 20,66 tỷ USD. Trong đó có 1.404 dự án đầu tư trong các KCN tập trung với tổng vốn đăng ký gần 12,53 tỷ USD và 1.008 dự án đầu tư ngoài KCN, với tổng vốn đăng ký hơn 8,1 tỷ USD
TS Nguyễn Hữu Từ cho rằng, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa thành công ở Bình Dương là những bài học thực tiễn cho các địa phương khác. Chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đến làm ăn thuận lợi bằng nhiều việc cụ thể như việc tạo quỹ đất sạch, hạ tầng tốt, giá đất rẻ, chi phí xây dựng thấp, thủ tục hành chính thông thoáng, chính quyền luôn lắng nghe và giải quyết nhanh các vướng mắc của doanh nghiệp…Chính sách thu hút vốn xã hội vào thực hiện các công trình an sinh xã hội của tỉnh…

        Phước Thịnh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN