Bình Dương quyết liệt không để nợ thuế kéo dài

10/10/2014 - 09:31

Không nên để nợ thuế kéo dài
Nguyên nhân lớn nhất mà doanh nghiệp FDI nợ thuế là do làm ăn khó khăn nên chưa nộp thuế, chiếm dụng tiền thuế, trốn nộp thuế... Tuy nhiên, theo Hải Quan Bình Dương (cơ quan chuyên quản lý thuế xuất nhập khẩu, thuế doanh nghiệp FDI), trong các nguyên nhân nợ thuế cần quan tâm nhất là do để nợ kéo dài, nhùng nhằng nhiều năm, số nợ tồn đọng nhiều tăng nguy cơ khó thu. Cụ thể năm 2013, tổng số nợ thuế tại Cục Hải quan Bình Dương đã lên tới hơn 170 tỷ đồng. Trong đó, nợ trong hạn trên 58 tỷ đồng, bao gồm nợ của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gần 40 tỷ đồng. Đáng lo nhất là trong số nợ thuế nêu trên thì có 28 tỷ đồng xếp vào loại rất khó thu, do số nợ này là của 42 doanh nghiệp đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Một số trường hợp điển hình nợ thuế lớn rồi bỏ trốn cần nêu đích danh như: Công ty TNHH King May Craft Việt Nam nợ hơn 566 triệu đồng; Công ty TNHH Hòa Khang nợ hơn 554 triệu đồng nhưng đã ngừng hoạt động từ đầu năm 2014, chủ DN đã trốn về nước...


DN trốn thuế thường gây khổ cho công nhân

Đến cuối năm 2014 Hải Quan Bình Dương phải thu nợ thuế 23 tỷ đồng
Theo Cục Hải quan Bình Dương, nhờ tích cực triển khai nhiều giải pháp thu nợ nên tính đến 30/6/2014, Hải Quan Bình Dương đã thu hồi được 36 tỷ đồng nợ thuế, đạt khoảng 61%  chỉ tiêu thu hồi nợ do Tổng cục Hải quan giao năm 2014. Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra là từ nay đến cuối năm 2014, phải thu trên 23 tỷ đồng nợ thuế.
Hải Quan Bình Dương đã chỉ đạo các chi cục trưởng chịu trách nhiệm về số nợ thuế quá hạn cũng như nợ mới phát sinh trong năm 2014 tại đơn vị mình, tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể như: Tránh phát sinh nợ mới, tránh nợ kéo dài, các tờ khai thuế phát sinh trong năm 2014 phải được thu đủ, kịp thời, không để phát sinh nợ mới và nợ quá hạn. Tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đọng, thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi nợ các tờ khai có trước ngày 1/1/2014. Kiểm tra rà soát các doanh nghiệp còn nợ thuế, nợ phạt, làm việc với UBND tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở (hoặc đăng ký kinh doanh) để phối hợp, đề nghị cơ quan này chỉ đạo các cơ quan, ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện các giải pháp thu nợ thuế…
Hải quan Bình Dương cũng chỉ đạo, những trường hợp có thể xóa nợ theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, các chi cục hoàn thiện hồ sơ nợ thuế và gửi về Phòng Thuế XNK tổng hợp để tham mưu lãnh đạo Cục gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét xóa nợ. Cụ thể, đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2013 thì hoàn thiện hồ sơ đầy đủ đối với từng doanh nghiệp, trình các cấp có thẩm quyền thực hiện xóa các khoản nợ thuộc đối tượng xóa nợ, theo Thông tư 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Thực tế nợ thuế cũng như nợ BHXH khó thu nhất vẫn là nợ của các doanh nghiệp FDI đã bỏ trốn. Để làm tốt việc thu thuế, thu nợ thuế thì phải kết hợp chặt chẽ giữa ngành thuế với các ngành khác như xuất nhập cảnh, hộ khẩu, ngân hàng, thậm chí là cảnh sát quốc tế (Interpol)…Khi doanh nghiệp nợ thuế khó thu, nên xem xét thực hiện các biện pháp ngăn chặn chủ doanh nghiệp bỏ trốn, phong tỏa tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài sản của doanh nghiệp đó…

Tấn Mân


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN