Bình Dương quyết tâm cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy

13/04/2018 - 08:34

(LĐBD) - Bà Nguyễn Minh Thủy- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương mới đây đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/02/2018 nhằm sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử và tiếp tục cải cách hành chính.
 
 
Bà Nguyễn Minh Thủy nêu nhiệm vụ cụ thể từ nay đến năm 2020: 
 
Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng đề án để thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU; chỉ đạo thí điểm một số mô hình mà Trung ương chưa hướng dẫn, quy định để rút kinh nghiệm nhân rộng và thường xuyên báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
Ngành thuế tỉnh BD không ngừng cải cách thủ tục hành chính
 
 
- Đối với các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, mỗi cơ quan sắp xếp giảm từ 1-2 phòng chuyên môn, thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy làm nhiệm vụ văn phòng chung cho các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; chuyển giao đội ngũ cán bộ y tế, trang thiết bị y tế của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ quản lý đối tượng trung, cao cấp; thực hiện Trưởng ban Tổ chức kiêm Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra, Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; sắp xếp các sở, ban, ngành tỉnh theo lộ trình, quy định của Chính phủ; hợp nhất Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Hội đồng nhân dân thành một văn phòng chung tham mưu, giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; giảm 1 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm văn phòng chung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đã đề ra, đến năm 2020 Bình Dương sẽ giảm 2 cơ quan cấp tỉnh, 10 chi cục (và tương đương) và 27 trạm chăn nuôi, thú y, trồng trọt bảo vệ thực vật, khuyến nông thuộc huyện; giảm 10 chức danh phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, kiêm nhiệm được 70 chức danh chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, giảm khoảng 40 phòng, ban chuyên môn thuộc ban ngành, đoàn thể tỉnh, tinh giản 15% số lượng cán bộ, công chức so với số lượng cán bộ, công chức hiện tại.

- Đối với cấp huyện, thị, thành ủy và tương đương, giảm 1 phó chủ tịch HĐND cấp huyện; thực hiện chủ trương bí thư, chủ tịch UBND không phải là người địa phương, thí điểm mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện; hợp nhất văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND- UBND cấp huyện thành văn phòng chung, tham mưu giúp việc cho cấp ủy và HĐND- UBND cấp huyện; thực hiện Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra, Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện; thực hiện văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện là văn phòng tham mưu giúp việc chung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể.

- Đối với cấp xã, phường, thị trấn, sắp xếp lại các xã không đảm bảo các tiêu chí theo quy định, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với cấp xã, thực hiện mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, thực hiện mô hình bí thư hoặc phó bí thư đồng thời là trưởng ấp, khu phố.
Bà Nguyễn Minh Thủy cũng trao đổi với PV việc triển khai Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/02/2018: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết, kế hoạch cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, chỉ đạo cho cấp ủy các cấp triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để nắm rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của Nghị quyết, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. 
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết sẽ thực hiện một cách quyết liệt nhưng có lộ trình, bước đi thích hợp, không làm xáo trộn bộ máy, thực hiện tinh giản những người không làm được việc, hạn chế về trình độ, năng lực và tiếp tục tuyển dụng những người có trình độ, có đức, có tài vào làm việc trong bộ máy. Những người nằm trong diện tinh giản sẽ được hưởng các chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, ngoài ra tỉnh dự kiến sẽ có chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho các đối tượng tinh giản lần này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy BD đã xác định muốn cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tăng ngân sách cho đầu tư phát triển thì chỉ có con đường duy nhất là sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế gắn với trách nhiệm cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu. Do đó, thời gian tới không có việc giải thể chỗ này, phình ra chỗ kia.
Bà Nguyễn Minh Thủy cũng cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao trách nhiệm cho cấp ủy các cấp và người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết đúng theo yêu cầu của Tỉnh ủy. Nơi nào thực hiện Nghị quyết không đạt được mục tiêu đề ra thì cấp ủy, người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm, tùy mức độ sẽ có hình thức xử lý cho phù hợp. 
Hoàng Chương (TH) 
 
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN