Bình Dương: Sẽ hỗ trợ phát triển tổ chức Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp FDI

24/05/2017 - 08:18

 

Một buổi thành lập CĐCS ở DN FDI tại KCN Việt Nam- Singapore

 
Hiện tỉnh Bình Dương có 78 tổ chức Đảng trong DN FDI
 
Qua 20 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị và 6 năm thực hiện kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các DN FDI. Đặc biệt là tổng kết 5 năm, giai đoạn 2011- 2015 về việc thực hiện chương trình số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN FDI, hiện tỉnh Bình Dương đã có 78 tổ chức Đảng, trong đó có 12 Đảng bộ cơ sở, 53 Chi bộ cơ sở, 13 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 2.122 đảng viên. Đối với các tổ chức đoàn thể, Bình Dương có 2.329 CĐCS trong DN FDI, với gần 620 ngàn ĐVCĐ; 124 tổ chức cơ sở Đoàn- Hội, với gần 4.500 đoàn viên, hội viên, cùng với 18 chi hội phụ nữ và 742 hội viên…
 
Với 2.904 DN FDI và gần 870 ngàn lao động làm việc ở những DN thuộc khu vực này thì con số 78 tổ chức Đảng nêu trên còn quá ít. Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hữu Từ cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả nêu trên, trong đó có nguyên nhân từ việc thiếu “các nguồn lực hỗ trợ”. Chính vì vậy, việc ban hành “Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các DN FDI  trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo” là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.
 
Sẽ có 150 cán bộ tham gia thực hiện Đề án
 
Theo dự kiến tổng số cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách tham gia thực hiện Đề án là 150 người, trong đó 99 chuyên trách và 51 bán chuyên trách sẽ được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các DN FDI, được cung cấp tài liệu liên quan. Đội ngũ này còn được hỗ trợ kinh phí để làm việc, chẳng hạn như cán bộ chuyên trách thì sẽ được hỗ trợ thêm khoản thu nhập bằng 1 lần mức lương cơ sở và 2 lần mức lương cơ sở đối với cán bộ bán chuyên trách, được ưu tiên về nâng cao trình độ, thăng tiến, đề đạt, khen thưởng… nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
Riêng đối với DN, các khoản chi hỗ trợ để phục vụ việc thành lập và hoạt động tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN theo quy định pháp luật và Nghị định 98 của Chính phủ.
 
Đề án sẽ có những thay đổi, điều chỉnh sau khi tổng hợp tất cả ý kiến đóng góp của các sở, ngành và huyện, thị, thành phố. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, Đề án sẽ góp phần khắc phục những hạn chế, tồn tại của việc triển khai thực hiện Chương trình 13 và đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu theo chương trình số 16 của Tỉnh ủy đề ra, tạo được động lực, niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, NLĐ và các DN FDI đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức trong DN và NLĐ đảm bảo các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự xã hội.
 
Nguyễn Thảo
Chia sẻ bài viết
Từ khóa Bình Dương

BÌNH LUẬN