Bình Dương Tái cơ cấu kinh tế nông thôn

10/07/2014 - 00:00

Nông nghiệp quy mô lớn, gắn liền chế biến

Kế hoạch hành động số 388 là xây dựng nông nghiệp Bình Dương phát triển toàn diện hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa số lượng lớn, năng suất và chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh mạnh trên thị trường. Kế hoạch 388 đã đề ra một số tiêu chí cụ thể như: Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 4- 4,5% mỗi năm (giai đoạn 2013-2015); và 3,5 - 4%/năm (giai đoạn 2016-2020). Giá trị sản lượng chăn nuôi, trồng trọt đạt 80- 100 triệu đồng/1 ha/năm. Riêng nông nghiệp công nghệ cao đạt lợi nhuận từ 150 đến 200 triệu đồng/ha/năm.
Tái cơ cấu nông nghiệp phù hợp đô thị hóa, đan xen trong lòng đô thị, phục vụ đô thị. Khu vực Nam Bình Dương sẽ ưu tiên phát triển mô hình nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao, mô hình nhà vườn sinh thái gắn với phát triển du lịch. Khu vực Bắc Bình Dương tập trung phát triển các vùng chuyên canh cây cao su, cây ăn quả đặc sản, rau an toàn, vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến tiêu thụ. Phát triển cây cao su nhưng theo hướng bền vững, ổn định gắn với chế biến đáp ứng quy mô và công nghệ để tăng cả sản lượng lẫn chất lượng sao cho đạt lợi nhuận cao nhất. Đối với các loại cây trồng khác như: lúa, rau quả thực phẩm, tiếp tục xây dựng các vùng chuyên canh lớn, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản. Khuyến khích sản xuất quy mô lớn sinh vật cảnh và cây ăn trái. Chú trọng phát triển khuyến nông, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, giống mới năng suất cao, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển cơ giới hóa nông nghiệp…
Nông nghiệp gắn liền với khoa học kỹ thuật
Kế hoạch 388 đặc biệt chú trọng vấn đề nông nghiệp, phải tiếp tục ưu tiên thực hiện các chương trình, đề tài ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến nông sản, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, thích ứng các điều kiện sinh thái, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, chế biến... Các nhà khoa học sẽ làm nhiều hơn việc giúp nông dân được thực nghiệm, được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cao. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là Bình Dương chưa có đủ đội ngũ chuyên viên kỹ thuật nhằm thực hiện mục tiêu trên. Do vậy, để đủ nguồn lực phục vụ việc tái cơ cấu nông nghiệp, Bình Dương còn đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực khoa học kỹ thuật đạt yêu cầu. Mục tiêu là đến năm 2020, các chuyên ngành lớn đều có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên sâu đủ mạnh, có kinh nghiệm.
Để tái cơ cấu thành công, Kế hoạch 388 cũng đề ra kế hoạch đào tạo, tăng cường nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu. Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư công cho nông thôn trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 26 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trước mắt, Bình Dương vẫn tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển một số vùng chuyên canh cây, con theo lợi thế đã quy hoạch như: Dự án đầu tư phát triển cây có múi ở xã Hiếu Liêm (Bắc Tân Uyên), dự án phát triển vùng cây ăn quả đặc sản xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng), dự án phát triển nông nghiệp đô thị ven suối Cái (TX.Tân Uyên)…
Ông Phạm Văn Bông, Phó GĐ Sở NN& PTNT tỉnh Bình Dương cho biết: Kế hoạch 388 đã quy định khá chi tiết về những mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ của các bên có liên quan… Tái cơ cấu nông nghiệp sẽ không chỉ tạo đột phá phát triển nông nghiệp nông thôn Bình Dương, mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp đô thị.


HOÀNG LAN

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN