Bình Dương tích cực cải thiện môi trường đầu tư

30/07/2015 - 10:34


Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương

Tích cực cải thiện môi trường đầu tư
Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, Bình Dương tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đào tạo nghề, đặc biệt tập trung phát triển mạng lưới giao thông, phát triển các khu đô thị mới với điểm nhấn là “Thành phố mới Bình Dương” nhằm phục vụ tốt hơn cho các nhà đầu tư. Mặt khác chú trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó thực hiện đúng các quy định của Trung ương về quản lý đầu tư nước ngoài một cách linh hoạt; thực hiện tốt các chương trình, đề án cải cách thủ tục rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, giảm chi phí gia nhập thị trường của DN. Đặc biệt nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công gắn với cải cách thủ tục hành chính...Mặt khác, để Bình Dương trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Đảm bảo tính minh bạch, công khai và khả năng tiếp cận thông tin cho doanh nghiệp. Đồng thời các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu sử dụng của các nhà đầu tư. Có biện pháp giải quyết hiệu quả ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là công nhân lao động tại các khu công nghiệp... Bên cạnh đó, tổ chức đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với DN trên địa bàn để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh... Môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện ngày càng tốt hơn và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng thu hút FDI của tỉnh là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hạn chế thu hút mới các dự án công nghiệp gia công sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, thâm dụng lao động, tiêu hao nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp điện tử, máy nông nghiệp, chế biến nông sản, xử lý môi trường và tiết kiệm năng lượng, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô thành những ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế.  
Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển
Từ những việc làm thiết thực, cụ thể nói trên, mặc dù còn chịu ảnh hưởng tình hình khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhưng Bình Dương đã và đang tiếp tục phát triển thu thu hút đầu tư nước ngoài.
Theo UBND tỉnh Bình Dươn, trong năm 2014 toàn tỉnh đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài là 1.732 triệu đô la Mỹ(đạt 173% kết hoạch năm). Cụ thể, cấp mới 168 dự án với tổng vốn đầu tư 861,7 triệu đô la Mỹ và 142 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số tiền tăng thêm 871,1 triệu đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực, vượt kế hoạch năm và cao hơn cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, tỉnh đã thu hút được 1 tỷ 013 đô la Mỹ vốn FDI, đạt 101% kế hoạch năm, bao gồm 102 dự án mới với tổng vốn đầu tư gần 713 triệu đô la Mỹ, 66 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 300 triệu đô la Mỹ. Trong đó, đầu tư vào các khu công nghiệp là 74 dự án mới với tổng vốn 657 triệu đô la Mỹ, 55 dự án tăng vốn 287 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến 30/6/2015, Bình Dương có 2.490 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đầu tư 21,427 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, các dự án lớn phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh và phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ. Phần lớn, các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đều được bố trí vào các khu công nghiệp hoặc cụm quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp. Cụ thể, đã thu hút được 01 dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may của Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam), thuộc Tập đoàn Far Eastern (Đài Loan) với vốn đầu tư 274 triệu đô la Mỹ tại Khu công nghiệp Bàu Bàng.

Nam Khánh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN