Bình Dương tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học

20/08/2019 - 19:41

(LĐBD) - Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 16 cơ sở Đoàn khối trường học trực thuộc Tỉnh đoàn với hơn 45.000 đoàn viên.

 Toàn tỉnh hiện có 16 cơ sở Đoàn khối trường học trực thuộc Tỉnh đoàn với tổng số hơn 45.000 đoàn viên.

Năm học 2018-2019, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tích cực, chủ động học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

     

Ra mắt Ban vận động thành lập Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An

 

     

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội X Hội sinh viên Việt Nam

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên; tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm vịe theo Hiến pháp và pháp luật”...luôn được chú trọng.

Tại hội nghị cũng đã ra mắt Ban vận động thành lập Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An; trao giải Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội X Hội sinh viên Việt Nam; trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các môn khoa học Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ V và các bài học lý luận chính trị của Đoàn năm 2019, chủ để “Mặt trời chân lý”; Khen thưởng công tác Đoàn- Hội năm 2018-2019…

          HUỲNH THỦY 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN