Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm:

Bình Dương trên chặng đường hướng đến thành phố thông minh

11/02/2018 - 21:42

(LĐBD) - Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Lao động Bình Dương đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về những kết quả phát triển của tỉnh năm 2017, cũng như định hướng phát triển thời gian tới.

PV: Thưa ông, năm 2017 tỉnh Bình Dương được đánh giá là phát triển toàn diện về mọi mặt, ông có đánh giá như thế nào về nhận định này?
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm: 
 
 
Năm 2017, mặc dù tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, thời tiết diễn biến bất thường, giá cả một số mặt hàng không ổn định; việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách mới có nhiều khó khăn, bất cập... nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và giữ vững đà tăng trưởng. Tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 29/29 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,15%, GRDP bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng; quy mô chất lượng sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển đúng định hướng, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra với 46.500 tỷ đồng, đặc biệt, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 2,5 tỷ đô la, lũy kế đến nay đạt 28,28 tỷ USD. Kết quả này đã thể hiện rõ nét là niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Bình Dương tiếp tục được củng cố và tăng cường.
Lĩnh vực xây dựng, chỉnh trang và nâng cấp đô thị được tập trung thực hiện theo đúng lộ trình. Các nội dung, chương trình xây dựng thành phố thông minh được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả bước đầu khá tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, đã huy động 948 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo chuẩn đa chiều thấp hơn 1%. Công tác giáo dục đào tạo, chăm lo sức khỏe nhân dân, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan, an ninh- chính trị, trật tự- an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. 
 
PV: Thưa ông, ông nhận định thế nào về nền kinh tế tỉnh Bình Dương trong tình hình mới nhiều khó khăn thách thức?
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm: 
Trong thời gian tới, kinh tế Việt Nam nói chung, Bình Dương nói riêng tiếp tục đối mặt với không ít những khó khăn và thách thức. Song song đó, với những bước phát triển vượt bậc của kinh tế, khoa học kỹ thuật của thế giới như hiện nay đòi hỏi mạng lưới sản xuất toàn cầu và hệ sinh thái sáng tạo phải có bước phát triển phù hợp. Tuy nhiên, hiện tại nền kinh tế Bình Dương vẫn còn thâm dụng lao động, giá trị gia tăng của sản phẩm thấp, ảnh hưởng môi trường sinh thái... Đã đến lúc nền kinh tế Bình Dương cần chuyển sang giai đoạn phát triển mới, hướng đến một nền kinh tế năng động dựa trên nền tảng sáng tạo, hình thành một khu vực sản xuất công nghệ cao có khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, mạng lưới các doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp có năng lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
 
PV: Đâu là yếu tố quyết định vấn đề nền kinh tế Bình Dương cần chuyển sang giai đoạn phát triển mới, thưa ông?
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm:
Để làm được điều này, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo động lực nhằm phát triển xã hội văn minh, hiện đại, xanh, sạch hơn như: kế hoạch đổi mới thu hút đầu tư, kế hoạch phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị, kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm… Trong đó, Đề án xây dựng thành phố thông minh là yếu tố quan trọng nhằm tạo ra một chiến lược phát triển mang tính đột phá, hướng tới một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao và phục vụ có hiệu quả các nhu cầu của người dân trong tương lai. Bình Dương hy vọng việc triển khai xây dựng theo mô hình thành phố thông minh sẽ đặt nền tảng cơ bản, ban đầu cho công tác quy hoạch đô thị theo hướng thông minh, gắn kết hài hòa với các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất cộng nghệ cao và nền kinh tế tri thức.
 
 
Tỉnh Bình Dương hiện nay đang học tập có chọn lọc mô hình thành phố thông minh của thành phố công nghiệp Eindhoven của Hà Lan, trong đó chú trọng phát triển “Mô hình Ba Nhà”, tạo cơ chế hợp tác khăng khít và linh động giữa Nhà nước- Nhà doanh nghiệp- Nhà trường để cùng chia sẻ kiến thức, khát vọng, nguồn lực, cùng kiến tạo một tầm nhìn chung và triển khai các chương trình hành động đổi mới cho toàn khu vực.
 
PV: Thưa ông, định hướng phát triển thành phố thông minh sẽ tập trung vào những vấn đề nào?
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm:
Hiện tại, tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch các ngành công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường. Chú trọng thu hút đầu tư các ngành công nghiệp phụ trợ, cung cấp nguyên liệu cho các tập đoàn lớn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế như như: tài chính- ngân hàng- bảo hiểm, thương mại- du lịch- xuất nhập khẩu, dịch vụ logistic, tư vấn pháp lý, thông tin- truyền thông, khoa học- công nghệ; phát triển các dịch vụ thương mại cao cấp như: khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, các khu triển lãm hội chợ. Xây dựng các trung tâm y tế chuyên sâu, hiện đại để thực hiện dịch vụ y tế chất lượng cao. Phát triển các trường đại học chất lượng cao; hình thành các cơ sở đào tạo nghề có quy mô lớn, chất lượng đạt chuẩn, các khu văn hóa, thể thao lớn.
Tỉnh sẽ phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao từ khâu nuôi trồng cho đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản; phát triển mô hình canh tác nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái...
 
PV: Năm 2018, tỉnh Bình Dương sẽ tập trung những giải pháp quan trọng nào để hiện thực các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra, thưa ông?
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm:
Thứ nhất là tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tỉnh phấn đấu năm 2018 cải thiện căn bản các chỉ tiêu về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công. Thứ hai là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị thông minh; sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình quan trọng, tạo sức lan tỏa thu hút đầu tư và phát triển. Thứ ba là siết chặt kỷ luật tài chính, hoàn thành dự toán thu ngân sách, chi tiết kiệm và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thứ tư là chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thứ năm là thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo đời sống nhân dân và giải quyết việc làm. Thứ sáu là phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các hoạt động văn hóa. Thứ bảy là xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thứ tám là giữ vững quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.
Xin cảm ơn ông!
 
Năm 2018, tỉnh Bình Dương phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 52.500 tỷ đồng; tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 17.000 tỷ đồng. Thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý thu thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế, các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, sử dụng ngân sách không đúng quy định... Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh dưới 2%, tạo việc làm tăng thêm cho 45.500 lao động, tỷ lệ qua đào tạo đạt 76%. Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao đời sống của người lao động...
Thanh Thảo (thực hiện)
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN