Bình Dương triển khai Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2020 cho doanh nghiệp 

27/12/2019 - 08:15

(LĐBD) - Sáng 26-12, BQL Các KCN tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 90/2019/NĐ- CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội nghị

Hơn 1000 đại diện doanh nghiệp đã tham dự hội nghị.

Hội nghị đã triển khai:Quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu thi hành vào ngày 1/1/2021. Theo đó tất cả các DN trong KCN Bình Dương đều thuộc vùng 1, áp dụng mức lương tối thiểu 4.420.000 đồng/người/tháng. 

Triển khai Quy định chi tiết Khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị -xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đồng thời, Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương triển khai 16 điểm mới của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20-11-2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020. Trong đó có quy định về nguyên tắc nhằm bảo đảm quyền của các tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong đối thoại, thương lượng, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; Chế định về hợp đồng lao động quy định theo hướng bảo vệ tốt hơn đối với người lao động như: Quy định hợp đồng lao động là sự thỏa thuận về việc làm có trả công, tiền lương...; Quy định cụ thể về các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 1 năm; bổ sung một ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người lao động liền kề với Ngày Quốc khánh 2-9; bổ sung thêm trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương; Người sử dụng lao động được quyền ký kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với lao động cao tuổi và lao động là người nước ngoài;

Về tiền lương, Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp, tiền lương được thực hiện trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa các bên; doanh nghiệp chủ động trong việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động; bổ sung quy định trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận; Quy định đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp được nâng lên 1 năm một lần...

Đại diện các DN tham dự hội nghị

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó BQL Các KCN tỉnh Bình Dương, cho biết: Các doanh nghiệp căn cứ các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, khẩn trương xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động áp dụng mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ kể từ ngày 01/01/2020... 


Khánh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN