Bình Dương với chương trình phát triển nhà ở

10/11/2014 - 02:54

Theo kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn, hiện nay diện tích bình quân nhà ở của tỉnh là 22,2 m2/người, so với TP. Hồ Chí Minh thì thấp hơn về diện tích là 27,1 m2/người. Tuy nhiên diện tích bình quân về nhà ở của tỉnh cao hơn so với các tỉnh khác như Đồng Nai, Bình Phước. Với một tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, công nghiệp phát triển nhanh như Bình Dương thì nhu cầu về nhà ở xã hội trong tương lai sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2015 đạt 23,5 m2/người, trong đó đô thị là 24,7 m2/người và khu vực nông thôn là 18,6 m2/người là một nội dung trong chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


Dự án nhà ở xã hội được Bình Dương xây dựng

Nhà ở cho người có thu nhập thấp
Theo đó, nếu thực hiện tốt nội dung nêu trên thì tỷ lệ nhà ở kiên cố sẽ được nâng lên 33% và tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố sẽ giảm 0,8%.; đồng thời nhà ở công vụ, người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội cũng được tổ chức triển khai. Tổng số vốn đầu tư từ ngân sách địa phương đạt khoảng 202,6 tỷ đồng, trong đó nhà ở xã hội nhận được vốn đầu tư nhiều nhất với 90 tỷ đồng, tiếp đến là nhà ở công nhân với 63,2 tỷ đồng...Quỹ đất cho các dự án này ở khu vực đô thị và nông thôn tăng thêm khoảng 504 héc ta. Duy trì quản lý đất 20% tại các dự án để xây dựng nhà ở xã hội và tăng tỷ lệ nhà chung cư tại đô thị lên 18% đến năm 2020 là 22% và năm 2030 là 31%. Mục tiêu từ năm 2016 đến 2020, diện tích nhà ở bình quân ở Bình Dương sẽ đạt 30 m2/người, trong đó đô thị là 31,4 m2/người và nông thôn là 24,1 m2/người. Tỷ lệ nhà kiên cố tăng 50% và nhà thiếu kiên cố giảm xuống còn 0,7%. Quỹ đất tại khu vực đô thị và nông thôn cũng tăng lên 2.519 héc ta, theo đó tỷ lệ nhà cho thuê cũng tăng từ 5% năm 2015 lên 7% giai đoạn 2016- 2020 và 10% năm 2030. Với tổng vốn đầu tư giai đoạn này vào khoảng 1.298 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2030, ở Bình Dương phấn đầu diện tích nhà ở bình quân đạt 33 m2/người, trong đó đô thị là 34,3 m2/người và nông thôn là 25,8 m2/người.
Những giải pháp
Giải pháp chung để thực hiện chương trình là tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia; triển khai các cơ chế, chính sách; thực hiện các chương trình lồng ghép của Trung ương và tỉnh hỗ trợ phát triển nhà ở; đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Giám đốc Sở GTVT BD Lê Văn Rum cho biết, đế án cần đánh giá cho được hiện trạng nhà ở, không dừng lại ở diện tích, chất lượng. Đồng thời chưa nói lên được không gian về nhà ở nông thôn, đô thị, KCN gắn với quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, nông thôn của tỉnh...Để làm cơ sở đưa ra dự báo về nhu cầu phát triển nhà ở theo hình thức nào: nhà ở kiên cố, nhà ở bán kiên cố...Đơn vị tư vấn phải đánh giá được thực trạng và dự báo được nhu cầu, từ đó làm cơ sở đưa ra giải pháp cụ thể và mục tiêu phát triển theo hướng bền vững- ông Rum kiến nghị. Đại diện thị xã Dĩ An cho biết, theo quy định thì dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành 20% trong tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội, từ đó đẩy giá thành nhà ở thương mại lên cao, nhà xây xong sẽ khó bán vì giá cao nên khó thu hút nhà đầu tư để phát triển nhà ở theo hướng xã hội hóa; đồng thời, việc phân tích thực trạng còn chung chung cần cụ thể hơn như nhà ở cho CN phải được đánh giá tổng diện tích có bao nhiêu nhà ở được nhà nước và DN đầu tư, còn bao nhiêu là do người dân. Từ đó đưa ra dự báo nhu cầu về nhà ở để hạn chế rủi ro tồn kho cho nhà đầu tư. Ông Vũ Xuân Thiện, Cục phó Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản- Bộ Xây dựng cho biết, việc dành 20% tổng diện tích đất trong các dự án khu thương mại, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là vô cùng quan trọng. Nếu ngay từ đầu các dự án không dành quỹ đất này về sau sẽ rất khó có quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, công nhân vì thực tế ở nhiều địa phương cho thấy trước đây không dành 20% về sau phát triển chật cứng không còn quỹ đất để xây. Đặc biệt tỉnh Bình Dương- nơi tập trung đông CNLĐ ngoài tỉnh đến làm việc và sinh sống thì việc dành 20% quỹ đất để xây nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là rất quan trọng.
Tại cuộc họp, ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh BD cho rằng, chương trình phát triển nhà ở rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, vì vậy ông lưu ý đơn vị tư vấn cần nghiên cứu, đánh giá và bổ sung thêm một số vấn đề về vốn, về đất, về quản lý, về giải pháp thực hiện… mà các sở, ngành đã góp ý. Qua đó, kết hợp với các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt và thông qua, đơn vị tư vấn cần hoàn chỉnh báo cáo để UBND tỉnh xem xét.

Quỳnh Thanh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN