Biwase Bình Dương:Khánh thành nhà máy nước công suất 30.000m3/ ngày đêm

06/01/2015 - 02:33


Hệ thống bơm áp lực của nhà máy nước Khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước

Dự án Nhà máy cấp nước đô thị công nghiệp Mỹ Phước thuộc dự án cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam. Tổng vốn đầu tư là 519 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Ngân hàng Thế giới do Tổng Công ty Đầu tư nước- môi trường Việt Nam (Viwaseen) thực hiện trong thời gian 720 ngày. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan chức năng hỗ trợ nên dự án đã vượt tiến độ 50%.
Dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng tốt nhu cầu nước sinh hoạt cho các khu dân cư đô thị, khu công nghiệp thuộc Khu liên hợp công nghiệp- dịch vụ- đô thị Bình Dương gắn liền với Khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước đạt trên 9.000 ha và đáp ứng nhu cầu nước đến năm 2020. Đây là dự án được lựa chọn làm thí điểm đầu tư theo hình thức PSP (Private Sector Participation - tư nhân tham gia đầu tư) cho vận hành và bảo dưỡng nhà máy trong thời gian tới để nhân rộng ra toàn ngành.
Dự án đưa vào sử dụng sẽ góp phần làm tăng năng lực cấp nước của Biwase, cải thiện áp lực mạng lưới và phục vụ nhu cầu nước sạch ngày càng cao của nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về nước sạch, cải thiện và nâng cao điều kiện sống, hạn chế sử dụng nước ngầm, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của Bình Dương. Nhân dịp này, Viwaseen cũng trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ chương trình mổ tim cho trẻ em nghèo ở Bình Dương.

PV
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN