Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tiếp thu, hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng 

09/12/2020 - 07:49

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị về tiếp thu ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII.

Ngày 8.12.2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện các dự thảo văn kiện của Đảng, chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XII xem xét, quyết định.

Cùng dự họp có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đại diện Thường trực Tổ Biên tập các Tiểu ban Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

THEO TTXVN

https://laodong.vn/thoi-su/bo-chinh-tri-hop-cho-y-kien-ve-tiep-thu-hoan-thien-van-kien-dai-hoi-dang-860654.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN