Bộ Công thương không công nhận đồng tiền ảo là phương tiện thanh toán

02/04/2018 - 08:51

Ngày 30-3, Văn phòng Bộ Công thương đã có thông cáo gửi các cơ quan báo chí về việc áp dụng giá bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện có hệ thống máy tính xử lý dữ liệu tự động để phục vụ cho hoạt động giải mã đồng tiền ảo.

heo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp, hoạt động sử dụng điện cho mục đích xử lý dữ liệu tự động phục vụ cho hoạt động giải mã đồng tiền ảo như bitcoin, litecoin, ethereum và một số đồng tiền tương tự khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22-11-2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP.

Dù vậy, hoạt động trên cũng không thuộc trường hợp bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện quy định tại Điều 7 Luật Điện lực năm 2004, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Trên cơ sở ý kiến của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp, Bộ Công thương đã có văn bản số 1402/BCT-ĐTĐL hướng dẫn thực hiện giá bán điện, theo đó điện năng sử dụng cho hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo thuộc đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh. Bộ Công thương không công nhận đồng tiền ảo là tiền tệ, phương tiện thanh toán.

                                                                                                             Theo/ sggp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN