CĐ các KCN Bình Dương:

Cách làm hay trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở

01/04/2020 - 08:43

(LĐBD) - Được đánh giá là 1 trong những đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ, CĐ Các KCN Bình Dương đã xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các KCN Bình Dương và Ban chấp hành công đoàn, qua đó, tạo điều kiện để CĐ chủ động tổ chức các hoạt động, tham gia quản lý, cùng có trách nhiệm giải quyết, khắc phục các hạn chế trong đơn vị, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

Hội nghị phối hợp thực hiện quy chế dân chủ tại CĐ Các KCN Bình Dương

Thông qua phối hợp với chuyên môn để thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức CĐ ngày càng thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. CĐ tham gia quản lý, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC - NLĐ ngày càng đi vào thực chất. CĐ Các KCN Bình Dương luôn đồng hành, sát cánh với các đơn vị trong việc giám sát thực hiện quy chế làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp giữa CĐ Các KCN Bình Dương và Ban quản lý các KCN Bình Dương luôn chặt chẽ, giải quyết tốt những vụ việc phát sinh trên địa bàn, ổn định tình hình quan hệ lao động, góp phần đảm bảo quyền lợi người lao động và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm 2019, đã có 85% số đơn vị trên địa bàn thực hiện các hình thức dân chủ tại nơi làm việc, 70% số đơn vị có tổ chức công đoàn đã ký kết TƯLĐTT, đạt vượt so với chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được các CĐCS chú trọng, trong năm 2019, CĐ Các KCN Bình Dương đã phối hợp giải quyết hơn 50 vụ tranh chấp lao động cá nhân và 8 vụ tranh chấp lao động tập thể, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Ngoài ra CĐ Các KCN Bình Dương đã phối hợp cùng Ban quản lý các KCN nắm chắc diễn biến tình hình ở các công ty, kịp thời phối hợp giải quyết, ổn định tâm lý người lao động và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng nào khi lực lượng lao động trên địa bàn bị tác động bởi các sự kiện xã hội bên ngoài…

Bà Mai Thanh Thảo, Chủ tịch CĐ Các KCN Bình Dương cho biết: Trong thời gian tới, CĐ Các KCN Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và ký kết thỏa ước lao động tập thể; Phối hợp chỉ đạo các doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động theo Bộ luật lao động mới. Phối hợp đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp xây dựng Quy chế thưởng tại đơn vị. Tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền các quy định, văn bản pháp luật liên đoàn đến doanh nghiệp và lao động, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn…


Việc thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở sẽ tạo không khí cởi mở, dân chủ trong đơn vị, góp ý thẳng thắn cùng hướng đến sự phát triển tốt nhất. Tổ chức CĐ là chỗ dựa tinh thần của CBCC - NLĐ và là hạt nhân quan trọng để xây dựng mối quan hệ, đồng hành với chuyên môn, chính quyền đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Cách làm của CĐ Các KCN Bình Dương rất đáng học tập.

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN