Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga (07/11/1917- 07/11/2017)

Cách mạng Tháng mười Nga và con đường đấu tranh, giải phóng dân tộc Việt Nam

21/10/2017 - 11:21

(LĐBD) - Chiều 31/8/1858, thực dân Pháp và Iphanho (Tây Ban Nha) nổ súng bắn vào cửa biển Đà Nẵng mở đầu cuộc xâm lược và đô hộ Việt Nam. Lớp lớp người Việt Nam từ ngày ấy đã đứng lên chống thực dân Pháp, nhưng do chưa có một đường lối cứu nước đúng đắn, khoa học, thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến nên đã thất bại.

Những người Cộng sản Liên Bang Nga xuống đường chúc mừng 93 năm Cách mạng tháng Mười năm 2010. Ảnh: Internet

 

Mãi đến năm 1911, có một người thanh niên tên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc. Người thanh niên ấy mặc dù rất khâm phục các chí sĩ yêu nước nổi tiếng như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu… nhưng không hoàn toàn đồng ý với con đường của các cụ. Người đã vượt qua ba đại dương, bốn châu lục và gần 30 nước. Người đã chứng kiến đời sống khổ cực của Nhân dân các nước thuộc địa, người dân Pháp, và bản thân Người cũng trải qua những ngày cơ cực nên Người đã rút ra một chân lí: “Nhân dân lao động trên thế giới ở đâu cũng là bạn; chủ nghĩa đế quốc ở đâu cũng là thù”.

 Năm 1917, một sự kiện không chỉ gây chấn động toàn thế giới mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành- nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc: Cách mạng tháng Mười Nga thành công, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, những người nô lệ đứng lên tự giải phóng cho mình. Nguyễn Ái Quốc được tiếp xúc với “Luận cương về các vấn đề thuộc địa và dân tộc” của Lênin, sau đó đã dứt khoát tán thành Quốc tế thứ ba và hoàn toàn tin theo Lênin. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp diễn ra cuối năm 1920 tại thành phố Tua (Pháp), Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III Quốc tế Cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, và Người cũng trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Năm 1927, Nguyễn Ái Quốc viết cuốn “Đường cách mệnh” làm tài liệu huấn luyện cán bộ, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng. Trong tác phẩm viết về đạo đức cách mạng quan trọng và sớm nhất này, những bài học của cách mạng thế giới đã được Hồ Chí Minh đưa ra phân tích để rồi Người rút ra chân lý rằng trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam. Và, muốn cách mệnh thành công thì phải theo chủ nghĩa Lênin. Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước để xây dựng nên một chính đảng cách mạng.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 đã chấm dứt khủng hoảng về đường lối cứu nước của dân tộc. Những người Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc; xây dựng đất nước và đã thu được những thành quả to lớn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nền kinh tế tăng trưởng cao thứ hai trên thế giới trong 30 năm đổi mới với bình quân trên 6,5%/năm. 30 năm đổi mới, Việt Nam đã ra khỏi danh sách các nước kém phát triển với thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 2.186 USD. Quy mô kinh tế đứng thứ 48 trên thế giới. Công cuộc xóa đói giảm nghèo thu được thành tựu to lớn từ trên 50% xuống còn gần 5% hiện nay; trình độ dân trí của người dân không ngừng được nâng cao; tuổi thọ bình quân tăng nhanh; chính trị ổn định; các mặt xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tiến bộ.

Từ một dân tộc không có tên trên bản đồ thế giới trước năm 1945, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 185 quốc gia trên thế giới, có quan hệ kinh tế với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã có lần được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc, cơ quan quyền lực nhất của tổ chức quốc tế lớn nhất, rộng rãi nhất...Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao...

Là một dân tộc với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” Nhân dân Việt Nam vẫn sẽ không quên Cách mạng Tháng Mười Nga và vẫn không quên công ơn của Lênin.

Hồng Phúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN