Cách tính thời gian hưởng lương hưu khi làm việc ngắt quãng

25/11/2020 - 07:46

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về trường hợp nghỉ ngắt quãng thời gian làm việc thì tính thời gian hưởng lương hưu cụ thể ra sao.

Bạn đọc hỏi: "Tôi (nữ) làm giáo viên cấp 1 từ tháng 9.1984 đến tháng 8.1990 thì xin nghỉ việc do bị bệnh. Đến tháng 11.1994, tôi tiếp tục làm giáo viên cho đến nay thì nghỉ hưu.

Khi tính thời gian hưởng lương hưu, cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ Tiết r, Điểm 2, Khoản D, Mục II, Phần thứ nhất của Công văn số 169/BHXH, ngày 17.2.1981 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để không tính khoảng thời gian từ tháng 9 năm 1984 đến tháng 8 năm 1990 cho tôi. Tôi hỏi tính như vậy có đúng không?".

Về việc này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, theo quy định tại Khoản 6 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội thì:

Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Việc tính thời gian công tác trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân.

Theo đó, trường hợp bạn đọc có thời gian công tác từ tháng 9.1984 đến tháng 8.1990, nên việc tính thời gian công tác để tính hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với bà được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/TT-NV ngày 4.9.1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước.

Theo đó, tại Điều 12 Thông tư số 13/TT-NV quy định: Những trường hợp không do yêu cầu của tổ chức mà công nhân, viên chức tự ý xin thôi việc, quân nhân xin giải ngũ vì hoàn cảnh riêng, sau được trở lại làm việc thì thời gian công tác trước khi nghỉ việc hoặc giải ngũ không được tính là thời gian công tác liên tục mà chỉ được tính là thời gian công tác nói chung.

Trong nội dung câu hỏi bà có nêu bà xin nghỉ việc do bị bệnh; tuy nhiên không thể hiện rõ bà xin nghỉ việc có theo yêu cầu của tổ chức không.

Do đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không có cơ sở để trả lời cụ thể. Đề nghị bà căn cứ quy định để xem xét việc giải quyết chế độ đối với bà. Trường hợp có kiến nghị vướng mắc, đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

ANH THƯ

https://laodong.vn/ban-doc/cach-tinh-thoi-gian-huong-luong-huu-khi-lam-viec-ngat-quang-856703.ldo

 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN