Cần xiết chặt quản lý môi trường

26/06/2014 - 00:00

                                                                                        Hóa chất làm chết cả cánh đồng

Tất cả phải vào cuộc

 Bảo vệ môi trường là việc lâu dài và của tất cả mọi người, mọi ngành. Do vậy, công tác bảo vệ môi trường tại Bình Dương đã không ngừng giáo dục, tuyên truyền. Tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn về môi trường và BVMT cho các hội viên, tuyên truyền viên của các tổ chức hội, đoàn thể, các doanh nghiệp, các cán bộ quản lý môi trường. Tỉnh đã in ấn hàng trăm ngàn tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về môi trường, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường phổ biến đến các địa phương, các ngành, các doanh nghiệp. Báo Bình Dương, Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương, Tạp chí Lao động Bình Dương liên tục viết bài về bảo vệ môi trường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã đưa tiêu chí BVMT vào tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu, ấp văn hóa …

 Nhận thức rõ sản xuất công nghiệp là tác nhân dễ gây tác hại môi trường nhất, tỉnh đã chủ trương cùng với Sở Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm chính, Ban Quản lý KCN cũng được trao quyền kiểm tra về BVMT, giúp cho công tác quản lý môi trường ngày càng chặt chẽ và chủ động. Công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành Luật BVMT của các KCN và các DN trên địa bàn luôn thực hiện thường xuyên, liên tục.

Phải đủ trình độ quản lý, phát hiện

 Hiện nay, các vấn đề quản lý chất thải, bảo vệ đa dạng sinh học, tăng cường năng lực quản lý môi trường ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, theo Bà Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương, thì việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT trong các tầng lớp nhân dân là phải có các biện pháp chế tài. Muốn chế tài thì ngoài vấn đề rõ ràng trong quy định, mức phạt,…cần phải có các thiết bị, công cụ hiệu quả để cân đo, đong đếm chính xác khi kiểm tra. Có như vậy thì mới có cơ sở trong việc xác định đạt hay chưa đạt, vi phạm hay không vi phạm các quy định về môi trường. Nếu không có các thiết bị quan trắc, thì không có cơ sở để nói nước thải bị ô nhiễm, mà nếu nói thì cũng chỉ là cảm tính qua mắt nhìn, mũi ngửi…Với nhận định cảm tính thì rất khó xử lý doanh nghiệp gây ô nhiễm. Do vậy, nhiều năm qua Bình Dương đã lắp đặt rất nhiều các trạm quan trắc nước thải, nhằm đo chính xác hàm lượng các chất có trong nước thải. Các trạm quan trắc nước thải của Bình Dương khá hiện đại, nhiều trạm được lắp thiết bị đo tự động đã rải đều  tất cả các đầu mối nước thải lớn trước khi thải ra sông, suối.

 Song song việc đo, kiểm tra chất lượng nước thải là việc kiểm tra. Không chỉ Ban quản lý các KCN kiểm tra định kỳ, mà Bình Dương cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất (Quyết định số 1193/2009/ QĐ-UBND). Việc lập đoàn liên ngành là nhằm đủ khả năng xử lý trên nhiều lĩnh vực mà sự quản lý Nhà nước phân cấp cho từng ngành, nếu nhân viên kiểm tra không đúng quyền hạn thì sẽ không thể kiểm tra và không thể xử lý được. Nếu muốn kiểm tra về y tế, vệ sinh thực phẩm thì cần phải có nhân viên ngành y tế. Tương tự, kiểm tra về cháy nổ cần có lực lượng phòng cháy chữa cháy….Đặc biệt, khi một doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp bị phản ánh về vấn đề môi trường như mùi hôi, nước có hóa chất…thì rất cần đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra để xử lý kịp thời.

 Bình Dương là một trong những tỉnh đang phát triển mạnh về công nghiệp, cùng với phát triển về kinh tế, theo đó là nguy cơ ô nhiễm môi trường. Do vậy, mong sao tỉnh Bình Dương kiên quyết hơn nữa trong xử lý các vi phạm về BVMT.
                                                                                                                                                                            HOÀNG LAN
          
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN