Cao su Dầu Tiếng thưởng 70 triệu đồng cho nông trường hoàn thành vượt kế hoạch 

08/10/2019 - 15:25

(LĐBD) - Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019.

 

Công nhân khai thác Nông trường Cao su Minh Thạnh giao nộp mủ cao su cho Công ty

Theo đó, Tổng GĐ Công ty khen thưởng: Đối với nông trường hoàn thành và vượt mức kế hoạch trước ngày 31/12/2019 từ 20 ngày trở lên thưởng 70 triệu đồng. từ 15 ngày đến 19 ngày thưởng 60 triệu đồng; từ 10 ngày đến 14 ngày thưởng 50 triệu đồng; hoàn thành kế hoạch thưởng 40 triệu đồng; Nông trường hoàn thành kế hoạch sản lượng (đã được giảm) thưởng 20 triệu đồng; thưởng vượt kế hoạch sản lượng 100.000đ/tấn vượt.

Ban thu mua mủ tiểu điền thu mua đạt chỉ tiêu kế hoạch của công ty đề ra thưởng 60 triệu đồng; ngoài ra vượt 1% thưởng thêm 1 triệu đồng. Đối với xí nghiệp chế biến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng mủ tốt nhất; thưởng theo tỷ lệ phần trăm chất lượng mủ xuất khẩu, hoàn thành thưởng 60 triệu đồng, vượt 1% thưởng thêm 5 triệu đồng.

Công nhân Xí nghiệp Chế biến đóng gói bao bì sản phẩm mủ cao su khối

Ban Thường vụ Công đoàn Công ty khen thưởng: Tổ công đoàn hoàn thành kế hoạch sản lượng trước ngày 31/12/2019 từ 20 ngày trở lên thưởng 3 triệu đồng; từ 15 ngày đến 19 ngày thưởng 2,5 triệu đồng; từ 10 ngày đến 14 ngày thưởng 2 triệu đồng. Thưởng tổ công đoàn khai thác mủ hoàn thành kế hoạch sản lượng, tổ chăm sóc, tổ bảo vệ, Tổ văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn thưởng 1 triệu đồng/tổ. Thưởng tổ công đoàn tại xí nghiệp chế biến, các công ty cổ phần, Bệnh viện đa khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xét theo tỷ lệ 30%/tổng số tổ công đoàn 1 triệu đồng/tổ./.

Văn Hải

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN