Bình Dương:

CĐ cấp trên cơ sở đã chi hỗ trợ cho 4.000 ĐV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

27/08/2020 - 14:16

(LĐBD) - Ngày 26/8, LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết Công đoàn cấp trên cơ sở đã chi hỗ trợ cho 4.000 đoàn viên và 5 công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đình Khánh( thứ 2 từ trái qua), PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao tặng quà từ Quỹ hỗ trợ CN cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đây là những trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/QĐ-CP của Chính phủ, và được tổ chức CĐ xét chọn, thẩm tra hồ sơ đủ điều kiện hưởng mức hỗ trợ theo Quyết định 643/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bà Ong Thụy Hoang Mai, PCT LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết: Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh huởng đến nhiều doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết chế độ cho NLĐ... Tinh hình trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ.
Bà Ong Thụy Hoàng Mai cho biết, Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng LLĐ Việt Nam quy định người được hỗ trợ thì thời gian bị ảnh hưởng do dịch được tính từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/5/2020, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều NLĐ bị tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ không hưởng lương trong tháng 6 /7/ 8/2020 và những tháng tiếp theo. Do đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã kiến nghị  đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam cho kéo dài thời gian được tính ảnh hướng đến hết quý 3 năm 2020.

Khánh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN