CĐ KCN Việt Nam- Singapore đẩy mạnh các phong trào thi đua

02/04/2015 - 09:02

KCN VISP là nơi tập trung nhiều DN FDI với số lượng CNLĐ rất đông, chủ yếu là người ngoài tỉnh, đời sống còn nhiều khó khăn, quyền lợi CNLĐ đôi khi chưa được chú trọng nên mối quan hệ lao động luôn tiềm ẩn những nguy cơ, nhất là ở thời điểm cuối năm. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định cần phải nỗ lực, cố gắng vượt bậc để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định- Chủ tịch CĐ VSIP Đặng Thị Kim Chi cho biết. Điều trăn trở ấy không phải chỉ trong dịp Tết này mà đó là phương châm hành động của những cán bộ CĐ VSIP trong suốt thời gian qua. Để tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, CĐ VSIP thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động CĐ và quyền lợi của NLĐ, một số nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và dự thảo luật BHXH, điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015. Hàng năm, CĐ phối hợp với Ban quản lý các KCN VSIP xây dựng các văn bản liên tịch hướng dẫn, chỉ đạo DN tổ chức hội nghị NLĐ theo quy định. Đồng thời đề nghị DN chấp hành tốt NĐ 60 của Chính phủ về việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị NLĐ theo định kỳ. Qua đó tiếp thu những tâm tư nguyện vọng của NLĐ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, ổn định tư tưởng để CNLĐ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với DN. Năm 2014 đã có 36 DN tổ chức các hội nghị, thông qua đó sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT, nội quy, quy chế của DN với nhiều điều khoản có lợi hơn cho CNLĐ. Mặt khác, CĐ VSIP cũng phối hợp với Ban quản lý tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các DN để kịp thời phát hiện, nhắc nhở DN chấn chỉnh những sai sót, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Song song các hoạt động tư vấn pháp luật, tổ chức đối thoại tại DN cũng được CĐ VSIP chú trọng, coi đây là kênh quan trọng để nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của NLĐ cũng như những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động. Năm 2014, CĐ VSIP đã tư vấn trực tiếp và qua điện thoại cho 298 lượt cho đoàn viên, CNLĐ về các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của NLĐ... CĐ VSIP và các CĐCS còn tổ chức tặng quà, trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết; hỗ trợ vé xe cho CN về quê ăn Tết... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được thường xuyên tổ chức, qua đó từng bước cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của CNLĐ... Không chỉ chú trọng chăm lo, bảo vệ NLĐ mà CĐ VSIP còn luôn sát cánh, hỗ trợ DN vượt qua khó khăn. Theo bà Đặng Thị Kim Chi, DN có ổn định, phát triển thì mới có điều kiện để quan tâm chăm lo đời sống CNLĐ. Từ suy nghĩ ấy, CĐ VSIP đã phát động sâu rộng phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, phát huy sáng kiến, sáng tạo tới các CĐCS, thu hút được đông đảo CNLĐ ở hầu hết các DN trong VSIP nhiệt tình hưởng ứng. Từ các phong trào thi đua mà CĐ phát động đã khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần hăng say làm việc của CNLĐ. Chính vì thế, vai trò, vị thế của CĐ VSIP đối với CNLĐ và DN ngày càng được nâng cao.
Với những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong năm 2014, CĐ VSIP đã đề ra 8 nhiệm vụ cho hoạt động trong năm 2015. Theo đó, CĐ VSIP sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNLĐ. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ CĐ. Chủ động và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các chế độ chính sách có liên quan đến CNLĐ... Đồng thời để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2015, CĐ VSIP phát động phong trào thi đua, hướng dẫn CĐCS tổ chức các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...đến 100% CNLĐ đang làm việc tại các DN trong VSIP. Và đây cũng là việc làm thiết thực của các cấp CĐ VSIP hướng tới chào mừng những sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015.

Nam Phong

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN